Flere kendte ansigter, når hjemmeplejen banker på

Juli |

Hvidovreborgere, der modtager hjælp fra den kommunale hjemmepleje, kan se frem til færre vikarer og flere kendte ansigter i fremtiden.
Et team af 5-6 personer vil fremover være knyttet til den enkelte borger og dækker ind for hinanden ved sygdom og ferie, hvilket vil reducere behovet for vikarer betragteligt.

Samtidig vil de færre vikartimer frigøre penge til at ansætte 25-30 nye personer i hjemmeplejen.

- Det har længe været et ønske at få færre vikarer i hjemmeplejen og flere faste hænder, samtidig med, at vi kan levere en høj kvalitet i plejen. Jeg glæder mig over, at vi nu kan se planerne blive til virkelighed, siger borgmester Helle Adelborg.

For nogle borgere vil det betyde, at de ikke længere har den faste person, de kender, til at komme i hjemmet, fortæller leder af Hjemmeplejen og Sygeplejen i Hvidovre Kommune Pernille Haaning.

- Der vil være borgere, der må tage afsked med deres faste hjælper, og det vil selvfølgelig være en forandring. Men målet er at gøre overgangen til små teams så blid som muligt, og forhåbentlig bliver de glade for det, når de har lært de nye at kende. Hjemmehjælpere i dag gør ikke udelukkende rent og serverer mad; de hjælper med meget intime opgaver som toiletbesøg og bad og taler med borgeren om, hvordan de har det. Dét er omsorgsopgaven, og det er det, som medarbejderne er trænet og uddannet til. Og jo bedre rammer, vi kan skabe omkring den vigtige relation, jo bedre chance er der for en god oplevelse for begge parter.

Distriktleder i distrikt Vest, Charlotte Lauridsen, ser positivt på de nye tiltag og tror på, at medarbejderne også vil opleve det som en fordel at arbejde mere i teams:

- Både socialt og fagligt giver det god mening. Man bliver en del af en gruppe, med kollegaer som man spiser frokost med hver dag og kender godt. Det giver et stærkt sammenhold, og man vil være ekstra opmærksom på, hvordan man ”overdrager” borgeren til en, man kender og har en relation til.

Nogle af de nye teams vil være specialiserede og vil kunne yde en særlig indsats. F.eks. vil et demens-team fremover tage sig af borgere med demens, som kræver et ekstra kendskab eller særlig viden.

Ansættelsen af nye ansigter i hjemmeplejen er allerede i gang, og det vil være sosu-assistenter og sosu-hjælpere, der ansættes, samt medarbejdere til rengøringen, der skal løfte en ny opgave med hovedrengøring en gang om året til borgere, der er visiteret til hjemmehjælp.

 

For spørgsmål kan kontaktes Pernille Haaning, leder af Hjemmeplejen og Sygeplejen i Center for Sundhed og Ældre, Hvidovre Kommune: pax@hvidovre.dk