Flere i arbejde i Hvidovre under Corona

Februar |

Fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 er 1016 personer kommet i arbejde i en virksomhed i Hvidovre. Det betyder, at der i Hvidovre under corona har været en fremgang i beskæftigelsen på 4 % - primært inden for bygge- og anlægsbranchen, offentlig administration, undervisning, sundhedssektoren, rengøring og service. Alene inden for byggeri og anlæg har der i løbet af corona-året været en stigning i den lokale beskæftigelse, der svarer til, at over 500 personer har fået et fuldstidsjob, og den udvikling glæder borgmester Helle Adelborg:

- Selvom mange på landsplan har mistet deres job under corona, og vi fortsat ikke kender de fulde konsekvenser af coronatiden og restriktionerne, så er det virkelig positivt, at vi ser fremgang i nogle af de brancher, der er godt repræsenteret i Hvidovre, siger hun. 

Tallene er hentet fra jobindsats.dk og siger ikke noget om, hvor de nyansatte i corona-året bor. Det vides altså ikke, hvor mange af dem, der har fået job i Hvidovre siden slutningen af 2019, som også bor i kommunen.

- Jeg håber selvfølgelig, at der er Hvidovre-borgere blandt de nyligt ansatte, og jeg glæder mig over, at det går nogle af vores lokale virksomheder så godt, at de kan ansætte flere, understreger Helle Adelborg. 

Samlet set er beskæftigelsen i hovedstadsområdet faldet med 1 % fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. På landsplan er billedet stort set uændret – der er hverken kommet flere eller færre i beskæftigelse i løbet af corona-perioden.