Det er nu, du bliver spurgt, 'hvordan du har det'

Februar |

Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen ”Hvordan har du det?” foretages i hele Danmark. Undersøgelsen er den største af sin art, og den vil give et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor i landet der er særlige udfordringer netop nu.

Undersøgelsen gennemføres i perioden 5. februar til 12. maj 2021. I denne periode sendes spørgeskemaer ud til over 100.000 tilfældigt udvalgte borgere på 16 år og derover i Region Hovedstadens kommuner.

For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt besvarer spørgeskemaerne.
”Jeg vil gerne opfordre jer, der modtager spørgeskemaet til at svare på det. For hver enkelt besvarelse har stor betydning for os,” lyder opfordringen fra borgmester Helle Adelborg:
”Vi bruger svarene, når vi som kommune skal skabe rammerne for et godt og sundt liv, og i det arbejde er sundhedsprofilundersøgelsen en vigtig kilde til viden om, hvordan vi her i Hvidovre har det fysisk og mentalt. Det giver os mulighed for at målrette vores tilbud til de målgrupper, der har mest brug for det.”

Resultatet fra den sidste undersøgelse i 2017 viste, at det haltede med danskernes sundhed på flere områder. Bl.a. viste svarene, at over halvdelen af de voksne danskere var overvægtige, og at flere unge var blevet rygere og trivedes dårligt. Bl.a. angav 1 ud af 4 borgere at have et højt stressniveau, og 1 ud af 5 havde svage sociale relationer.

Svarene har ført til en stribe lokale tiltag i hele Danmark. I Hvidovre har resultaterne indgået i arbejdet med Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik, som bl.a. har fokus borgenes mentale sundhed.

Spørgeskemaet er sendt til de 300.000 danskere i deres e-Boks eller med postvæsenet.

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i marts 2022 på hjemmesiden www.danskernessundhed.dk.

Om undersøgelsen

Du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” i din digitale postkasse. Dem, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række forskellige præmier.

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte. Det er frivilligt, om du vil deltage. Spørgeskemaet vil enten komme fra din region eller fra Statens Institut for Folkesundhed. Du kan kende skemaet på, at det hedder ”Hvordan har du det?” 

Det er Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, der er projektteamet bag undersøgelsen i Region Hovedstaden