- UDEskole giver lyst til aktivitet og anderledes undervisning

December |

For en gruppe lærere og pædagoger i Hvidovre har den daglige undervisning fået et fagligt skub – ud ad døren og de vante rammer i klasselokalet. De har netop afsluttet 30 timers uddannelse i DGI UDEskole, der skal introducere mere bevægelse, nye rammer for læring og højere trivsel for kommunens børn og unge.

Laila Mortensen, der til dagligt underviser i bl.a. matematik og naturteknologi på Risbjergskolen, fortæller:

- UDEskole er et meget bredere begreb end vi troede – man arbejder med inde-ude-inde-formen, og derfor bliver det meget praktisk! Under uddannelsen kunne vi prøve nogle af de ting af, som vi gerne ville formidle i en UDEskole-ramme. Det er ikke en ”ekstra” opgave, det handler bare om at tænke sin undervisning på en anden måde. Det gav masser af lyst til at være aktive, og formidlingen af stoffet blev også nemmere. Børnene fik viden om emnet på alle mulige nye, sjove måder, og det var bare megagodt.

Konkret brugte Laila Mortensen UDEskole-forløbet til en optakt til Engineering Day i faget naturteknologi, hvor eleverne arbejdede i makkerpar omkring spørgsmålet ”Hvad er en opfindelse?”. I klasseværelset skulle de finde eksempler på opfindelser, og herefter gik de ud og tog billeder af opfindelser på resten af skolen. Tilbage i klasselokalet skulle eleverne parvist fortælle og forklare de opfindelser, de havde fotograferet.

Den faglige opkvalificering sker som led i en 3-årig samarbejdsaftale mellem DGI Storkøbenhavn og Hvidovre Kommune, hvor DGI UDEskole-konceptet skal klæde lærere og pædagoger på til at bringe klasselokalet ud i det fri. Forløbet blev skudt i gang i september 2021 og er nu afsluttet efter praktiske workshops ude på de enkelte skoler.

- Kurset af nu afsluttet med eksemplariske forløb af kursisterne under supervision af os undervisere fra DGI Storkøbenhavn, fortæller udviklingskonsulent og projektleder, Britt Blum, og fortsætter:

- UDEskole er en didaktisk metode, hvor dele af uderummet inddrages i samspil med inderummet i undervisningen. Gennem inddragelse af udvalgte steder i nærområdet bidrager UDEskole med en anderledes vinkel på den læring, man som underviser ønsker at formidle til sine elever/studerende.

At Hvidovre Kommunes skoler nu har en bred gruppe UDEskole-tovholdere til at gå forrest i en differentieret undervisning har en lang række fordele. De nye undervisningsformer kan løbende gives videre til kollegaer ude på skolerne, og både børn og fagpersonale får markant bedre trivsel og indbyrdes relationer af den varierede undervisningsform, hvor bevægelse og nye sanseindtryk er i centrum i de anderledes rammer.

- I Hvidovre Kommune lægger vi stor vægt på at have den bedst mulige folkeskole for alle børn, og her passer konceptet med DGI UDEskole rigtig godt ind. Det har givet vores skoler og dygtige medarbejdere en masse konkrete redskaber til mere læring uden for skolens faste rammer. UDEskole kan både øge elevernes læring og trivsel, og som en ekstra bonus kan det være med til at gøre bevægelse til en integreret og naturlig del af elevernes hverdag, siger Kenneth F. Christensen, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Hvidovre Kommune.

 

Fakta om partnerskabsaftalen og UDEskole

Tiltaget med UDEskole er med til at hjælpe skolerne med at opfylde Folkeskolereformens krav om 45 minutters bevægelse om dagen.

Indsatsen er en del af Hvidovre Kommunes samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn. Aftalen løber fra 2020 til og med 2023. Formålet er overordnet set at få flere børn og unge i bevægelse.

UDEskole-uddannelsen varer 30 timer fordelt på 4 dage og inkluderer et UDEskole-besøg lokalt på skolen.

På de lokale workshops arbejdes med forankring af UDEskole-konceptet, herunder:

  • At synliggøre UDEskole på skolen
  • Forankring på kort og langt sigt
  • Vigtigste samarbejdspartnere
  • Overblik over egnede læringsarenaer nær skolen

Læs mere om UDEskole-konceptet her