Ny kommunalbestyrelse på plads i Hvidovre

December |

Den nye Kommunalbestyrelse i Hvidovre Kommune holdt sit konstituerende møde onsdag den 1. december. Her blev Anders Wolf Andresen, SF, valgt som ny borgmester, en post han tiltræder efter nytår. Han blev valgt med støtte fra konstitueringspartierne SF, Det Konservative Folkeparti, Hvidovrelisten, Venstre og Enhedslisten. Anders Wolf Andresen er 37 år og uddannet cand.scient.pol. Han arbejder som kontorleder hos BUPL Nordsjælland.
”Jeg er hele Hvidovres borgmester, og jeg vil søge det brede samarbejde i Kommunal-bestyrelsen. Jeg ser meget frem til samarbejdet med hele Kommunalbestyrelsen. Jeg er åben for dialog, og jeg kommer til at bruge masser af tid udenfor borgmesterkontoret”, siger den nyvalgte borgmester, Anders Wolf Andresen.
1. viceborgmester bliver Søren Friis Trebbien fra Det Konservative Folkeparti, mens Helle Adelborg, Socialdemokratiet, bliver 2. viceborgmester.
Også pladser i økonomi- og fagudvalg og formandsposter i fagudvalgene blev fordelt.
Borgmester Anders Wolf Andresen er formand for Økonomiudvalget, hvor også Helle Adelborg og Kenneth F. Christensen, Socialdemokratiet, Søren Trebbien, Konservative, Arne Bech, Hvidovrelisten, Mikkel Dencker, Dansk Folkeparti og Charlotte Munch, Venstre sidder.
Teknik- og Miljøudvalget, der fra 1. januar skifter navn til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, og her bliver Kristina Young fra Hvidovrelisten formand. Bygge- og Planudvalget skifter navn til By- og Planudvalget og får Charlotte Munch fra Venstre som formand. Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bliver Silas Fisker, De Konservative. Kenneth Bak også fra de Konservative bliver formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Sara Benzon fra SF bliver formand for Børne- og Uddannelsesudvalget og Arne Bech fra Hvidovrelisten for Ældre- og Sundhedsudvalget.
I forbindelse med konstitueringen blev en lang række andre politiske poster og bestyrelsesposter fordelt. De vil kunne ses i referatet af det konstituerende møde, så snart det er klar. http://www.hvidovre.dk/politik/dagsordner-og-referater/?agendaId=2664