Corona presser Hjemmeplejen

December |

Borgere, der modtager hjælp fra Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune får i denne uge et brev med besked om, at Hjemmeplejen i en periode er nødt til at prioritere i opgaverne, så man sikrer hjælp til de borgere, der har størst behov for den. Det drejer sig om borgere, som fx får hjælp til at spise og drikke, til at tage medicin eller til personlig pleje. Får man hjælp til praktiske opgaver som fx rengøring, kan det være, at den hjælp, man plejer at få, bliver midlertidigt aflyst.

- Vi er naturligvis kede af situationen, men Hjemmeplejen mangler på nuværende tidspunkt et meget stort antal medarbejdere, fortæller direktør Susan Bjerregaard fra Hvidovre Kommune. - Der er både medarbejdere, der er smittet, og medarbejdere der er i karantæne/isolation, samtidig med at det er yderst vanskeligt at få fat i vikarer. Mange af dem, der tidligere har arbejdet som vikarer, arbejder nu med test eller vaccination.
En aflysning af hjemmehjælp sker altid efter en konkret og individuel vurdering af borgerens behov, og Susan Bjerregaard forsikrer, at Hjemmeplejen gør alt, for fortsat at nå ud til flest mulige borgere.
- Det betyder i øjeblikket, at hjemmepleje-distrikterne hjælper hinanden på tværs; at besøg flyttes fra dag til aften, og at medarbejderne tager ekstra vagter, udsætter afspadsering og enkelte feriedage, forklarer hun.
Hjemmeplejen arbejder hårdt på at få puslespillet til at gå op og har samtidig fokus at sikre bedst mulige arbejdsvilkår for de medarbejdere, der lige nu gør en ekstra indsats.
I brevet til de borgere, der får hjemmehjælp, skriver Hjemmeplejens leder Pernille Hanning bl.a.:
”Vores medarbejdere er meget kede af denne situation. De vil helst gøre det bedste, de har lært, hos den enkelte borger, men lige nu rækker hænderne bare ikke til det. Mange af vores medarbejdere tager i øjeblikket ekstravagter for at hjælpe i situationen. Vi håber, I vil tage rigtig godt imod vores medarbejdere og hjælpe os med at passe rigtigt godt på dem. De er guld værd for os alle sammen.”
Det danske sundhedsvæsen er pt. generelt presset af corona-situationen, og manglen på personale - både sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere mærkes både i kommuner og regioner.