Ny måling: Hvidovre er et godt sted at drive virksomhed

August |

Der er rigtig gode vilkår for at drive små eller mellemstore virksomheder i Hvidovre Kommune. Det viser den seneste måling fra brancheforeningen SMVdanmark, der placerer Hvidovre på en samlet 22. plads blandt alle landets kommuner, hvad angår erhvervsvenlighed.
- En af vores styrker er, at vi har deciderede erhvervsområder til små og mellemstore virksomheder. Vi har et stort fokus på at støtte vores lokale virksomheder i det daglige, ligesom vi har en løbende dialog med dem for at høre om deres behov, og hvordan vi som kommune kan understøtte dem, siger Helle Adelborg, borgmester i Hvidovre Kommune.
SMVdanmark har målt kommunerne på 26 parametre, der har betydning for virksomhederne, og her ligger Hvidovre helt i top på en række områder. Blandt andet bliver Hvidovre rangeret som landets bedste, hvad angår adgangen til at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det skyldes blandt andet, at Hvidovre samarbejder med Hovedstadens Rekruttering for at tiltrække arbejdskraft fra hele hovedstadsområdet - det gør det nemmere for de lokale virksomheder at få de rette medarbejdere.
Også på infrastrukturen scorer Hvidovre højt i kraft af sin centrale placering i hovedstadsområdet, men også forhold som velholdte kommunale veje og gratis parkering trækker op i den samlede vurdering. Kommunikationen fra kommunen til virksomhederne vurderes også at være i top, ligesom de har god adgang til rådgivning og information om tilskudsprogrammer fra blandt andet Erhvervshus Hovedstaden.

En lang indsats
Men de gode resultater er ikke kommet af sig selv. Hvidovre Kommune har nemlig i mange år haft fokus på at forbedre forholdene for netop de små og mellemstore virksomheder.
- Vi er meget opmærksomme på vigtigheden af at have et stærkt lokalt erhvervsliv, og vi forsøger at sikre gode forhold for både eksisterende og nye virksomheder. Virksomhederne er en væsentlig bidragsyder til den kommunale økonomi, så stærke virksomheder kommer hele kommunen til gode, siger Helle Adelborg.
Blandt andet derfor har Hvidovre Kommune planer for en større udvikling af Avedøre Holme som erhvervsområde, ligesom visionen om Holmene skal skabe grundlag for yderligere vækst og bæredygtig udvikling.

Vil gerne være endnu bedre
Der er dog også enkelte områder, hvor Hvidovre Kommune ikke har scoret helt så højt i den nye måling, blandt andet på skatter og afgifter, omfanget af kommunal udlicitering og sagsbehandlingstid for byggetilladelser. Sidstnævnte er der dog allerede stor fokus på i Hvidovre Kommune.
- Vi arbejder meget hårdt på at få sagsbehandlingstiden på byggesager ned. Det er et stort fokuspunkt, og derfor har vi indført servicemål, som vi arbejder benhårdt for at kunne opfylde, siger Helle Adelborg.
Og det er netop den slags, SMVdanmark håber, at kommunerne kan bruge målingen til.
Barometeret afdækker, hvordan virksomhederne netop nu vurderer og vægter forskellige erhvervspolitiske forhold. Og det giver en retning for, hvor kommunerne bør sætte ind for at forbedre forholdene, siger Mia Amalie Holstein, cheføkonom og politisk chef i SMVdanmark.
Alle målepunkter i barometeret har det til fælles, at kommunen har indflydelse på dem og derfor aktivt kan arbejde for, at stærke positioner fastholdes, og der gøres noget ved de svage. Barometeret er delt op i seks kategorier, fx Infrastruktur og Bureaukrati, der hver har ca. 4-5 målepunkter.

Se hele undersøgelsen om kommunernes erhvervsvenlighed fra SMVdanmark her.