Boligselskabet Friheden og Hvidovre Kommune i samarbejde om demensindsats

August |

En person, der ikke kan finde hjem, tager ud for at handle om natten, eller ser ud til at have svært ved at sortere affaldet – det kan være tegn på demens.

Familie, naboer og venner er derfor vigtige hjælpere, der kan være med til at opdage sygdommen så tidligt som muligt.

Det er dog ikke alle, der har deres nære omkring sig i hverdagen. Flere end hver fjerde i Danmark, der har en demenssygdom, bor alene – og mere end halvdelen bor til leje. Derfor er det vigtigt, at også boligsociale medarbejdere, naboer og ansatte i boligforeninger har viden om demens, da de kan være en uvurderlig hjælp.

Boligselskabet Friheden og Hvidovre Kommune har derfor indgået et samarbejde med Alzheimerforeningen om Projekt RUMlighed, som er støttet af Trygfonden. Projektet skal hjælpe beboerne i Friheden og styrke samarbejdet med kommunen om indsatser for borgere med demens.

- I Hvidovre har vi fokus på, at borgere med demens skal leve et trygt og værdigt liv, hvor de bliver mødt med forståelse og får hjælp. Derfor er der brug for at udbrede viden om, hvordan man kan hjælpe, når man støder på en person med demens – hvad enten det er naboen, ens mor eller en, man støder på i supermarkedet. Jeg håber, at projektets aktiviteter kan bidrage til at gøre hverdagen lettere for de demenssyge, siger borgmester i Hvidovre Kommune Helle Adelborg.

Et netværk i boligselskabet med ansatte og repræsentanter fra bestyrelsen, medarbejdere fra Hvidovre Kommune samt frivillige fra Strandmarkskirken er med til at planlægge ideer og forslag til lokale demensvenlige aktiviteter i Frihedens boligområde.

- Indsatsen er vigtig, så man kan føle sig tryg og fortsat være en del af fællesskabet i Friheden, på trods af sygdommen. Det kan vi bedst sørge for, hvis vi har den nødvendige viden om demens og demensvenlighed, siger Marianne Salomonsen, formand for Boligselskabet Friheden.

Projekt RUMlighed skal give bedre mulighed for at forstå de konsekvenser, en demenssygdom har, og viden om, hvordan man bedst kan hjælpe. F.eks. kan det gøre en stor forskel, at man er tålmodig, når man møder et menneske med en demenssygdom, da de kan have svært ved at sætte tingene i den rette sammenhæng og have brug for at få forklaret tingene flere gange.

En af projektets aktiviteter er at få uddannet ambassadører, der kan udbrede kendskabet til demens og inspirere andre mennesker til at være demensvenlige.

Gratis kurser i demensvenlighed for alle

Der bliver afholdt kurser i demensvenlighed torsdag den 26. august og mandag den 30. august 2021. Kurserne afholdes i Boligselskabet Friheden og er åbne for alle, der vil være med til at gøre en forskel for mennesker med demens.

Tilmelding til: Anette Melin, sundhedskonsulent, Hvidovre Sundhedscenter, tlf. 41866797.

 

Projekt RUMlighed er en del af den prioriterede indsats i Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025: ”Hvidovre – en demensvenlig kommune”. Læs mere om demensvenlighed i Hvidovre på: www.demensvenlige.hvidovre.dk og projekt RUMlighed på: www.alzheimer.dk/rumlighed/

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte John Rasmussen, beboerrådgiver i Boligselskabet Friheden, tlf. 3678 4711, email: johr@kab-bolig.dk.

For information om demensvenlige indsatser i Hvidovre og hvordan du kan bidrage, kontakt: Anette Melin, sundhedskonsulent i Sundhed & Forebyggelse, Hvidovre Kommune, tlf. 4186 6797, email: djw@hvidovre.dk.