Flere forældre skal spørge sig selv: "Er du for sød?"

August |

Danmark er verdensmestre i slik, og mange danske børn spiser og drikker alt for meget sødt. Det har Sundhedsplejen og Tandplejen i Hvidovre Kommune det forgange skoleår prøvet at lave om på gennem projektet ”Er du for sød?”. Projektet har kørt i et samarbejde med forskere fra Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet, og mere end 150 familier har deltaget – enten som testfamilier eller kontrolgruppe.
Alle familierne har det til fælles, at de har haft et barn i 0. klasse, og gennem knap fire måneder har de først skullet svare på spørgeskemaer, lave kostdagbog og hente andre data til forskerne på DTU. Derefter har de talt med deres barns sundhedsplejerske, som havde særligt fokus på familiens søde vaner, og hvordan de eventuelt kunne blive ”mindre søde”. Familierne har også fået forskellige værktøjer, spil, tips og andre materialer, som kunne gøre dem klogere på deres vaner og hvordan de evt. kunne ændre dem.
Nu skal ”Er du for sød?”-projektet også skal komme andre til gode – både i Hvidovre og i resten af landet. I Hvidovre Kommune har Sundhedsplejen fået bevilget midler fra kommunens sundhedspulje til at arbejde videre med metoderne med alle de 0. klasser, der starter i skole nu.
- Det glæder mig, at endnu flere familier og børn kan få gavn af det her projekt, som handler om at gøre viden til hverdagsvaner, siger borgmester Helle Adelborg. – Forskningen viser, at alle de mange søde sager og søde drikke optager pladsen fra den sunde mad, som børnene har brug for til at vokse, udvikle sig og lære.
Mange af de familier, der har været med i ”Er du for sød?”, har været glade for at være med. Det er især de helt praktiske tommelfingerregler, om hvor meget sødt, der er plads til, der har været nyttige, og så har der været en del øjenåbnere undervejs.
- Det kom bag på os, at det blev til så meget, fortæller en mor til en pige på Engstrandskolen. - Der er flere mindre ting, fx i skolen, som sniger sig ind, hvor vi ikke tænkte, at det gør en stor forskel. Men når vi tæller det sammen over syv dage – så gør det!
For mange har projektet netop givet en viden og en opmærksomhed på de små ting i hverdagen, som er nemme at ændre, men som gør en stor forskel i det samlede ’sukkerregnskab’
- Der lå typisk en rulle kiks ude i skabet, og det var det, børnene gerne ville have, når de kom hjem. Så de fik tre-fire kiks, alt afhængig af, hvor sultne de var, forklarer en mor, der har en datter på Langhøjskolen. - Nu har vi fået øjnene op for, hvor meget sukker, der faktisk er i kiks, og det er vi glade for.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med at få ”Er du for sød?”-metoderne udbredt til andre kommuner i landet, så de danske børnefamilier over en bred kam bliver inspireret til at skrue lidt ned for de for søde vaner.