Regeringen vil udvide Amagermotorvejen for at mindske trængslen og samtidig give plads til trafikken til Holmene

April |

En udvidelse af Amagermotorvejen kan snart blive en realitet. I regeringens nye infrastrukturplan ’Danmark fremad’ er der lagt op til en stor udvidelse af Amagermotorvejen. Udvidelsen skal mindske trængslen på en af landets mest trafikerede motorveje og samtidig skabe plads til at afvikle trafikken, som vil komme i tilknytning til Holmene, der er Hvidovre Kommunes kommende erhvervsområde og som vil bestå af ni øer.

Hvidovres borgmester Helle Adelborg glæder sig over regeringens planer, som både vil være med til at løse den generelle trængsel og støj fra motorvejsnettet men også vil spille en vigtig rolle for afviklingen af trafikken til og fra Avedøre Holme og Holmene.

”Amagermotorvejen er en vigtig trafikåre i hovedstaden, og den er meget tæt trafikeret. Derfor er en udvidelse vigtig for at håndtere fremtidens trængsel. Regeringens mål om at reducere støj ved at afsætte tre milliarder kroner til støjreduktioner i hele landet – herunder også på Amagermotorvejen og på andre dele af Vestegnen - er også en rigtig god nyhed,” siger Helle Adelborg, der samtidig ser regeringens udmelding som en anerkendelse af det grundige forarbejde forud for etableringen af Holmene, som Hvidovre Kommune har arbejdet med i de seneste fem år.

”Holmene er et projekt - som ikke bare Hvidovre - men hele Hovedstaden får stor gavn af. Jeg glæder mig derfor over, at Regeringen har valgt Holmene til at indgå i et af deres fire regionale udviklingsprojekter. Med Holmene vil vi skabe plads til hundredvis af nye virksomheder og op mod 12.000 arbejdspladser. Et så stort erhvervsområde vil naturligvis også betyde mere trafik, og derfor glæder det mig, at regeringen vil udvide Amagermotorvejen for at gøre det nemmere at komme til og fra Holmene,” siger Helle Adelborg.

Regeringen fremhæver i sin store infrastrukturplan, at Holmene ”giver i sig selv ny plads til en del af fremtidens erhvervsudvikling i hovedstadsområdet og gavner dermed hele regionen.”

For nyligt har kommunalbestyrelsen i Hvidovre netop vedtaget en tillægsbevilling på 3,2 millioner kroner til yderligere forundersøgelser af Holmene, og regeringens udmeldinger om Holmene er endnu et rygstød til visionen.

”Vi oplever, at der er stor interesse for Holmene – ikke bare på grund af øernes meget attraktive beliggenhed – men også på grund af den grønne profil, og vi får flere henvendelser fra både danske og udenlandske virksomheder, som er interesseret i Holmene. Så vi fortsætter det grundige arbejde, der er i gang,” siger Helle Adelborg.

Det er ikke kun Amagermotorvejen og Holmene, som indgår i regeringens infrastrukturplan.

Den kollektive trafik til og fra Hvidovre bliver også tilgodeset.

Først og fremmet lægger regeringen op til, at S-togene i fremtiden skal automatiseres, som man kender det fra den københavnske metro. Dette vil give flere afgange henover døgnet og være noget mange af Hvidovres borgere vil kunne drage nytte af.

Derudover indgår en såkaldt BRT-løsning (Bus Rapid Transit), der er en hurtigkørende buslinje, i de nye infrastrukturplaner.

Regeringen vil give statslig medfinansiering til blandt andet en ny BRT-linje fra Avedøre Holme til Gladsaxe Trafikplads (200S). Friheden Station er udset til at blive et af de regionale trafikknudepunker med en styrkelse af S-togsdriften og med en BRT-linje, der passerer stationen.

”Udsigten til en styrkelse af den kollektive trafik i Hvidovre er rigtig positiv, og jeg er glad for, at Friheden Station, som i forvejen er en central station, kommer til at blive et endnu større trafikknudepunkt. Vi har mange pendlere, som enten bor i Hvidovre og skal ud af kommunen for at komme på arbejde, eller som arbejder på en af vores mange store arbejdspladser som fx Hvidovre Hospital. Her vil forbedrede tog- og busmuligheder være en stor fordel, som også vil komme vores virksomheder til gode. Samtidig vil en BRT-løsning til Avedøre Holme kunne gavne både dem, der arbejder i vores nuværende erhvervsområde og dem, der på sigt skal arbejde i vores kommende erhvervsområde, Holmene,” siger Helle Adelborg.

Den nye infrastrukturplan blev præsenteret af regeringen torsdag og skal nu danne grundlag for de kommende forhandlinger i Folketinget.