Bæredygtighed et nøgleord for nyt kulturcenter

April |

Interessen for det nye kulturcenter over for rådhuset på Hvidovrevej har været og er stadig stor. Og bygningerne, som bliver et omdrejningspunkt for bymidten i Hvidovre er begyndt at tage form. Tag, gulve og andre materialer ankommer til byggepladsen i øjeblikket, og senest er stolperne og nogle af væggene rejst, og hvis man går en tur forbi, kan man fornemme, hvordan bygningerne kommer til at tage sig ud.

Kulturcentret vil, når det er færdigt, bestå af den gamle hovedbygning, fire nye bygninger plus en samlende foyerbygning. Og udearealerne vil i sommerhalvåret åbne kulturcentret op, som det naturlige samlingssted i bymidten – med kunstværker, der stimulerer sanserne og inviterer til oplevelse og opdagelse for børn, unge og ældre, naboer og forbipasserende, såvel som brugerne af centret.

Borgmester Helle Adelborg følger naturligvis byggeriet tæt, og glæder sig over, at man begynder at kunne se tegningerne til det nye center:

− Risbjerggård skal blive ved med at være identitetsskabende for området og et centrum for sociale fællesskaber – fra teater, musik, dans, foredrag, markeder og events til foreningsaktiviteter i stor og lille skala, bespisning og rum for hyggelige private møder omkring et måltid, en kaffe eller en øl. Det bliver et dejligt sted, som alle byens borgere kan nyde godt af.

Det nye kulturcenter bliver bygget i træ, hvor udledning af CO2 til atmosfæren er væsentlig mindre end ved traditionelt betonbyggeri. Der er stort fokus på bæredygtige løsninger, som skal gøre byggeriet levedygtigt i mange år fremover. Det gøres fx ved at vælge de rigtige materialer, minimere CO2-udledning og vandforbrug og ved at sikre et godt indeklima med akustik, lys og luft.

At bygge huse i træ er altså ikke nødvendigvis billigere, men meget bedre for klimaet, fortæller Hvidovre Kommunes byggeleder på projektet Robin Lybecher:

− På 50 år vil vi have sparet atmosfæren for ca. 280 tons CO2 – alene ved, at kulturcentret bygges i træ fremfor beton. Det træ, vi bruger, modtager vi ’grundet’ og plastindpakket. Der bliver holdt øje med det, mens det ligger til oplagring, og vi foretager stikprøver for at sikre, at kvaliteten i træet holder, og så vi kan undgå fugtskader.

Træbyggeri er en central del af den grønne omstilling af nybyggeri i Danmark, og finansieringen til den del af byggeriet er kommet fra Realdania, som har bevilget op til 2,8 mio. kr. til projektet.

Det nye Kulturcenter Risbjerggård forventes at blive indviet i efteråret 2022. Du kan læse mere om byggeriet og følge fremgangen på: www.hvidovre.dk/bymidte.