Avedøre Sogn åbner igen torsdag den 29. april

April |

Det betyder, at eleverne på Avedøre Skole, Frydenhøjskolen, Hvidovre Gymnasium & HF, Ungdomsskolen, 10. klassecentret og TEC igen kan komme i skole, og at SFO og klubber også åbner igen. 
Foreningslivet i sognet kan ligeledes genoptages som før nedlukningen, og Avedøre Bibliotek og Kulturhus åbner også. 

Forældre til skoleelever får direkte besked via Aula.
Foreninger får direkte besked fra Center for Kultur og Fritid.

- Jeg er glad for, at det ved fælles hjælp er lykkedes at få smittetallet i Avedøre Sogn ned igen, så vi kan komme videre med hverdagen, og børnene og de unge kan nå at få en enkelt skoledag inden Store Bededagsferien, siger borgmester Helle Adelborg.

Alle borgere i Hvidovre opfordres fortsat til at lade sig teste ofte og til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Selvom modellen med automatiske nedlukninger har til formål hurtigt og effektivt at bremse smitten, så er det jo langt det bedste, hvis vi helt kan undgå nedlukninger, fastslår borgmesteren-

Nedlukningsmodellen betyder, at et sogn lukkes ned, hvis det har et incidenstal på mindst 400 og samtidig har mindst 20 smittetilfælde og en positivprocent på 2. Avedøre Sogn blev lukket ned den 18. april.
En kommune bliver automatisk lukket ned, hvis det testkorrigerede incidenstal, (antal smittede pr. 100.000 borgere, som korrigeres i forhold til antal borgere) ligger over 200.

Kommunerne får hver dag besked om aktuelle incidenstal, og bliver grænseværdierne for nedlukning af kommunen eller sognet overskredet, skal kommunen eller sognet automatisk lukkes ned dagen efter.