Parktræf skal tegne linjerne for fremtidens Vigerslevpark og Harrestrup Å

September |

Der er fuld fart på skybrudssikringen af København og Hvidovre, og nu er turen kommet til Vigerslevparken og Harrestrup Å. Skybrudsprojektet har fokus på at håndtere vand fra skybrud ved at udvide åens kapacitet og etablere mulighed for kontrollerede oversvømmelser i parken. Samtidig ønsker Københavns Kommune, at parkens natur og rekreative områder forbedres gennem et naturgenopretningsprojekt i og omkring åen.

Det samlede projekt koordineres med Udviklingsplanen for Vigerslevparken, som er under udarbejdelse. Til partræf i Vigerslevparken lørdag d. 12. september ønsker kommunerne nu borgernes input til Vigerslevparkens udvikling. 
Borgmester Helle Adelborg siger:
- Vi går nu i gang med den store opgave med at skybrudssikre Harrestrup Å og arealerne omkring åen, som her hos os allerede har givet anledning til oversvømmelser. I samme forbindelse er det planen at gøre Vigerslevparken endnu bedre egnet som grønt åndehul for borgerne i lokalområdet. Jeg håber, at Hvidovre-borgerne - såvel som københavnerne - vil give jeres besyv med, så vi får skabt en park, der bliver endnu mere grøn og god at opholde sig i – og samtidig undgår vand kældrene hos åens naboer.
Parktræffet d. 12. september starter med to vandringer, hvor man kan høre om fredningen af parken og om parkbrugerrådet. Kommunerne og parkbrugerrådet er interesseret i at høre, om parkens brugere og lokale borgere har forslag til parkens fremtid, som kan indgå i udviklingsplanen.

Den første vandring dækker den nordlige del af parken fra kl. 10:00-11:30. Vi mødes ved indgangen til Vigerslevparken ud for Mellemleddet. Den anden vandring dækker den sydlige del af parken fra kl. 12:00-13:30. Vi mødes syd for Folehavens nye cykelbro.

Efterfølgende vil interesserede kunne besøge markedspladsen, som åbner syd for Folehavens nye cykelbro kl. 13:30. På markedspladsen kan man:

· Høre om anlægsprojektet i parken

· Møde Områdefornyelse Folehavekvarteret

· Udforske livet i parken ved at gå på jagt efter planter, insekter og andre smådyr

· Lære om skybrud i børnehøjde

· Få en kop kaffe og en vaffel

Parktræf og markedsplads slutter klokken 16.00.

Vi følger naturligvis gældende retningslinjer ift. covid-19, herunder begrænsninger for forsamlinger, og sørger for håndsprit. Bliv hjemme, hvis du oplever symptomer, og hjælp med at holde passende afstand til hinanden.

Anlægsprojektet forventes at gå i jorden i 2022. Projektområdet omfatter Vigerslevparken inklusive Harrestrup Å fra banen ved Hvidovre Station i nord til Kalveboderne i syd.

Læs mere om projektet her: https://www.kk.dk/artikel/harrestrup-aa-i-vigerslevparken