I alt 220 elever sendt hjem fra Avedøre skole og Gungehusskolen

September |

På fire af kommunens skoler har der i den seneste uges tid været elever og lærere, som er blevet testet positive for corona-virus – på Hvidovre Heldagsskole, Langhøjskolen, Gungehusskolen og Avedøre Skole. I alle tilfælde er de berørte klasser og medarbejdere blevet sendt hjem. 
Torsdag den 3. september er der konstateret et udbrud af smitte på Avedøre Skole, hvor 4 elever inden for den sidste uge er blevet testet positive for corona-virus. Det betyder, at i alt 170 elever fra Avedøre Skole er sendt hjem, og forældrene har fået direkte besked om, hvordan de skal forholde sig. 
På Gungehusskolen er der i denne uge to elever, der konstateret smittet, og derfor er 50 elever blevet sendt hjem. I begge tilfælde er der med hjælp fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsplejen gjort et grundigt stykke arbejde for at kortlægge, hvilke børn der vurderes at være i risiko for at have været i nær kontakt med de smittede børn.
De børn, som er sendt hjem, skal være isoleret derhjemme, indtil de får et negativt svar på corona-test. Hvis børnene kan være isoleret fra resten af familien, må søskende gerne komme i dagtilbud og skole.
Hvidovre Kommune vil nu sætte ind med ekstra indsatser for at forebygge smittespredning på alle kommunens skoler. 
Kommunen har på Aula og Tabulex givet forældre til børn i alle dagtilbud og skoler besked om, at alle andre børn kan møde i daginstitution og skole, som de plejer. Forældrene opfordres samtidig til at holde øje med, om børnene bliver syge eller får symptomer på corona-virus og minde børnene om de gode corona-vaner som at vaske/afspritte hænder ofte, hoste/nyse i albuen osv. Hvis et barn har symptomer, skal det ikke i daginstitution eller skole.