16 ud af 21 i kommunalbestyrelsen står bag budgettet for 2021

Oktober |

Budgettet bygger på den aftale, der blev indgået mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Hvidovrelisten den 21. september.
- Jeg er glad for, at det igen er lykkedes at samle et bredt flertal i kommunalbestyrelsen om det kommende års budget, siger borgmester Helle Adelborg. – Det giver et stabilt fundament at arbejde ud fra – både politisk og økonomisk, og det kan borgerne i Hvidovre være godt tilfredse med.
I budgettet for 2021 er der ingen nye besparelser, og der er fokus på at sikre velfærden til Hvidovres borgere – både unge og ældre. 
Kommunens sygepleje opnormeres med 7 mio. kr., og der bliver afsat midler til at ansætte en hygiejnesygeplejerske, som deles med Brøndby Kommune. De specialiserede børne- og voksenområder får tilført i alt 28,5 mio. kr.
U-start til børn og unge med skolevægring får 1 mio. kr. i 2021 og yderligere 2 mio. kr. i årene 2022-2024, og der bliver sat gang i arbejdet med at få flere toiletter på skolerne – i første omgang på Langhøjskolen. 
Hvidovres børn og unge kan også glæde sig til en ny skaterbane i 2021, og med ansættelse af en ny idrætskonsulent skal samarbejdet mellem foreningerne og kommunen styrkes.
På ældreområdet bliver Plejecenter Torndalshave opnormeret med 1,8 mio. kr., klippekortsordningen for ældre bliver udvidet, og ældre, som er visiteret til rengøring, vil fremover få en årlig hovedrengøring. 
Der er også afsat midler til det nye ældrekulturcenter i Hvidovregade, hvor Aktivitetscentret og den tidligere danseskole bl.a. skal forbindes med en glasgang, og der bliver afsat midler til at styrke aktiviteter og samarbejde i huset. 
Desuden er der på budgettet afsat penge til en række tiltag, som skal være med til at gøre Hvidovre til en mere klimarobust og klimavenlig by: 
5. mio. kr. til klimaløsningstiltag i hvert af årene 2021-2024, 1 mio. kr. til el-ladestandere på offentlige p-pladser, 6 mio. kr. til en grøn trafikdæmpning af Hvidovrevej fra Brostykkevej til Sollentuna Allé, 4 mio. kr. til tiltag under kommunens trafikhandlingsplan og 400.000 kr. årligt til at fortsætte arbejdet med Cykelby Hvidovre. 

Den 18. november udkommer der som indstik i Hvidovre Avis traditionen tro en budgetavis, hvor borgerne kan læse om kommunalbestyrelsens økonomiske prioriteringer for det kommende år. Referatet af kommunalbestyrelsens behandling og vedtagelse af Hvidovre Kommunes budget for 2021 kan ses på hvidovre.dk