Konstituering af skoleleder på Engstrandskolen

November |

Engstrandskolen skal have ny skoleleder, da den nuværende skoleleder Thomas Pedersen Friis efter gensidig aftale med Hvidovre Kommune er fratrådt sin stilling.
Mens arbejdet med at ansætte en ny skoleleder på Engstrandskolen sættes i gang, er Morten Toft, der er faglig leder med souscheffunktion på Holmegårdsskolen nu konstitueret i skolelederstillingen på Engstrandskolen. Morten Toft har været ansat på Holmegårdsskolen de seneste 16 år, heraf 6 år som en del af skolens ledelse. Som konstitueret skoleleder vil Morten Toft sammen med Stina Ravn Kræmer og Line Kjølby udgøre Engstrandskolens ledelsesteam i perioden indtil, der bliver fundet og ansat en ny skoleleder på Engstrandskolen.