Hvidovre Kommune bliver en del af ambitiøst klimaprojekt

November |

Gennem de seneste år har Hvidovre Kommune ført en aktiv klimaindsats for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne. Bl.a. med konkrete planer for håndtering af store regnmængder ved skybrud og et stærkt tværkommunalt samarbejde omkring sikring mod stormflod.

Hvidovre er samtidig en klima-kommune og har forpligtet sig til at sænke energiforbruget med 2 % om året, og der arbejdes allerede aktivt med at reducere kommunens CO2-udledning.

Nu bliver Hvidovre også en del af det ambitiøse DK2020-projekt. Med deltagelsen tilslutter Hvidovre Kommune sig målsætningen om at være klimaneutral inden 2050, og forpligter sig på at udarbejde en solid lokal klimahandlingsplan, der skal sørge for, at kommunen både forebygger og tilpasser sig klimaforandringerne. Planen skal samle de initiativer, der allerede bliver arbejdet med – og den skal sætte den ramme, Hvidovre Kommune fremover skal pejle efter.

”Det glæder mig, at vi i Hvidovre nu markerer os som en superambitiøs kommune i forhold til arbejdet med klimaplaner. Det er et langt, sejt træk, der peger 10-20-30 år ud i fremtiden, men vi er nødt til at handle, inden det er for sent. Meget gør vi allerede, men samtidig kan vi som kommune ikke klare det alene. Vi har brug for alle byens borgere og virksomheder, og jeg ser frem til at samarbejde med foreninger, frivillige, borgere og erhvervsliv om at sætte Hvidovre på klima-landkortet og bidrage til en grønnere fremtid for de næste generationer”, siger borgmester Helle Adelborg.

Med den ambitiøse målsætning skal Hvidovre Kommune matche de standarder for klimaplanlægning, som verdens mest ambitiøse byer arbejder med, og som er nødvendige for at leve op til Paris-aftalen fra 2015. For at lykkes, skal der bl.a. arbejdes med grøn fjernvarme, isolering af huse og produktion af vedvarende energi.

 

VIL DU VIDE MERE?

Arbejdet med den ny klimahandlingsplan for Hvidovre Kommune starter med det samme. Er du interesseret i at vide mere om kommunens arbejde med reduktion af CO2-udledningen og klimatilpasning, eller hvad du selv kan gøre for at bidrage til at nå målsætningerne, kan du med fordel læse mere på hvidovre.dk under overskriften ”Miljø, affald og klima”, eller du kan kontakte Miljø- og Klimateamet i Center for Plan og Miljø på mail: miljo@hvidovre.dk.

For mere information om partnerskabet DK2020: https://realdania.dk/nyheder/2020/11/nye-kommuner-i-dk2020