En stormflod i København kan koste samfundet 28 milliarder kroner

November |

Når den næste store storm rammer hovedstaden og presser store vandmasser op fra syd, kan det medføre voldsomme oversvømmelser. I værste fald kan det betyde tab for op mod 28 milliarder kroner, vurderer en ny analyse, som Københavns og Hvidovre Kommuner har lavet med støtte fra Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet.

Ud over de åbenlyse ødelæggelser efter vand i gader og huse kan en enkelt stor stormflod påvirke væsentlig infrastruktur som Metroen og især lufthavnen. Dermed er det ikke kun husejere i København og Hvidovre, der vil blive ramt, men også pendlere i hele hovedstadsområdet og flypassagerer vil blive påvirket i årevis, hvilket er en af hovedårsagerne til de store samfundsomkostninger ved en stormflod. Derfor er det bydende nødvendigt, at der handles hurtigt, men kommunerne kan ikke gøre det alene, understreger teknik- og miljøborgmester i København Ninna Hedeager Olsen:

- Det er ikke bare dyrt, men også helt vildt besværligt at håndtere de enorme ødelæggelser, sådan en stormflod vil medføre. Ikke bare for borgerne i København, men for hele hovedstadsregionen. Derfor er det ikke rimeligt, at få kommuner står med ansvaret og regningen alene. Staten må ind over og hjælpe med at finde finansiering og med at koordinere indsatsen på tværs af kommunegrænser, siger Ninna Hedeager Olsen.
Analysen peger på, at de løsninger, som hidtil har været planlagt med sikring syd for Kalveboderne, ikke er tilstrækkelige, og at de eksisterende diger ikke er nok. Samtidig viser analysen, at der er en klar samfundsøkonomisk gevinst ved at sikre mod oversvømmelser, og den vil blive endnu større, hvis man tager flere kommuner med. Borgmester i Hvidovre Kommune, Helle Adelborg, håber derfor, at både staten og andre kommuner vil tage del i arbejdet:

- Jeg kan som borgmester ikke sidde så stor en risiko overhørig. De ekstreme oversvømmelser skal forhindres. Det kan vi heldigvis også, for teknikken er tilstede. Det kræver samarbejde mellem kommunerne og staten, udtaler Hvidovres borgmester, Helle Adelborg, og fortsætter:
- Og lad os samtidig gøre det visionært. Vi skal gribe muligheden for at udvikle en spændende kystlinje helt fra Køge Bugt Strandpark til Amager Strandpark med plads til både natur og mennesker. Så får vi også glæde af det imellem stormfloderne.
Mens der med Lynetteholm er lagt planer for sikring mod stormfloder fra nord, mangler der fortsat tilstrækkelig sikring mod de værste stormfloder, der kan komme fra syd. Ifølge analyserne vil oversvømmelserne potentielt ramme en lang række kommuner langs kysten, herunder København og Hvidovre. Med etablering af Holmene – ni øer syd for Avedøre Holme – vil de også kunne bidrage til sikringen mod syd.

Fakta

Modningsprojektet har modtaget støtte fra og indgår i netværk med Partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand” mellem Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet. Partnerskabet støtter en række kommuners arbejde med at finde svar på, hvordan byerne kan møde fremtidens udfordringer med stigende havvandsstigninger og stormfloder. Der er støttet 8 projekter der skal komme med nytænkende bud på løsninger. Modningsprojektet er et af de 8 projekter. Modningsprojektet har belyse en række forhold inden for teknik, jura, miljø, merværdi og finansiering. Resultatet af modningsprojektet vil udgøre en del af beslutningsgrundlaget for, om der skal udvikles konkrete forslag til en stormflodssikring. Der har desuden været dialog med en bred kreds af interessenter