Hvidovre Kommune fremrykker betalinger til erhvervsdrivende

Marts |

Den ekstraordinære situation, som hele Danmark befinder sig i som følge af corunavirus, gør ondt på rigtig mange virksomheder.

Hvidovre Kommune har derfor besluttet at iværksætte en række tiltag, der kan være med til at afbøde konsekvenserne for erhvervslivet.

Først og fremmest ændrer Hvidovre Kommune betalingsbetingelserne for de leverandører, der ønsker det – der er således tale om en frivillig ordning.

Konkret betyder det, at betalingen til virksomheder, der har udført arbejde for Hvidovre Kommune eller leveret varer til kommunen, som udgangspunkt vil komme frem til modtageren to bankdage efter Hvidovre Kommune har godkendt fakturaen.

”Den her ekstraordinære situation har på ganske kort tid bremset rigtig meget aktivitet i vores samfund. Det går ud over mange virksomheder, og derfor tager vi som kommune en række initiativer, der kan hjælpe erhvervslivet og forhåbentlig være med til at mindske de konsekvenser, som coronavirus er årsag til. Det er vigtigt for os som kommune, at vores virksomheder kommer igennem krisen uden for store omkostninger, da de er en vigtig del af kommunen – ikke mindst i form af de mange arbejdspladser de skaber,” siger Helle Adelborg, der er borgmester i Hvidovre Kommune.

Foruden de ændrede betalingsbetingelser forsøger Hvidovre Kommune også at fremrykke vedligeholdelses- og anlægsarbejder for at modvirke det aktivitetsfald, vi ser som følge af coronakrisen. Detaljerne omkring dette bliver meldt ud hurtigst muligt.

De leverandører, der ønsker at få fremrykket betaling, kan kontakte Hvidovre Kommune på oea@hvidovre.dk

Ved henvendelsen skal oplyses, firmanavn, cvr-nummer, e-mail til brug ved information samt kontaktperson og telefonnummer.

Klik her for at se yderligere oplysninger om de nye retningslinjer for betalinger.