Coronavirus: vi skal passe endnu bedre på hinanden

Marts |

Efter Regeringens udmelding onsdag den 11. marts om, at alle skoler, dagtilbud, kulturinstitutioner og offentlige kontorer vil være lukket ned pga. coronavirus, er Hvidovre Kommunes kriseberedskab aktiveret. Det gælder inden for alle områder. Arrangementer er aflyst, skolerne planlægger digital undervisning, der er organiseret nødpasning til de 0-9 årige, i sundheds- og plejesektoren, inden for handicap- og psykiatri, på døgninstitutioner mv. arbejdes der efter beredskabsplanerne, og alle ansatte i administrative funktioner er sat til at arbejde hjemmefra de næste to uger.

- Vi mærker stor fleksibilitet og ansvarlighed fra både borgerne og kommunens ansatte i denne situation, og det skal alle have tak for, siger borgmester Helle Adelborg. – Det er vigtigt, at vi passer på hinanden og især på de ældre, syge og dem, der er mest sårbare i vores samfund. Det er en meget alvorlig situation, vi står i, og jeg oplever, at vi i Hvidovre er gode til at tackle udfordringerne sammen.

Som et eksempel nævner borgmesteren bl.a., at der allerede torsdag og fredag i sidste uge var meget få børn på Hvidovres skoler og i daginstitutionerne. På plejecentrene og i bofællesskaberne har de pårørende også lyttet til henstillingen om, at begrænse eller helt undlade besøg af hensyn til de ældre og sårbare.

Kommunens aktiviteter og tilbud er lukket

Stort set alle kommunens aktiviteter og tilbud er nu lukket ned frem til den 30. marts - med undtagelse af plejecentre, hjemmepleje, bofællesskaber, gadeplansarbejde rettet mod unge og nødpasning af børn på 0-9 år. De fleste andre ansatte er sendt hjem og arbejder så vidt muligt hjemmefra. Rådhuset og jobcentret holder lukket, og borgere der har aftaler fx i jobcentret vil få direkte besked om hvordan de skal forholde sig. Også alle kommunens idrætscentre og -faciliteter samt biblioteker holder lukket, ligesom alle arrangementer, hvor kommunen er arrangør, er aflyst eller udsat. Fx er det kommunal-bestyrelsesmøde, der skulle være afholdt tirsdag den 24. marts indtil videre udskudt til den 31. marts.

Affaldsafhentning

Kommunen vil fortsat hente dagrenovation og madaffald, mens de andre affalds- og genbrugstyper ikke bliver afhentet de næste 14 dage. Vi beklager de gener, det giver, men opfordrer i øvrigt til, at man fortsætter med at sortere sit affald. Kontakt til kommunen Rådhuset vil være lukket frem til den 30. marts, og Hvidovre Kommune opfordrer borgerne til at holde sig orienteret på myndighedernes hjemmesider coronasmitte.dk og www.sst.dk/corona og på hvidovre.dk.

- På kommunens hjemmeside under Information om corona kan man læse om kommunens ændrede service i den kommende tid, og der findes også kontaktoplysninger, som kan bruges, hvis man som borger har et akut eller presserende spørgsmål til kommunen. - I denne situation er det vigtigt, at vi alle bevarer roen, og kommunen vil sørge for at kommunikere til berørte borgere og offentligheden så hurtigt som muligt, når der sker ændringer, slutter Helle Adelborg.

Har du som borger spørgsmål, kan du kontakte kommunen per mail via de fællespostkasser, der er angivet på hvidovre.dk, ligesom man kan sende kommunen digital post. Disse henvendelser vil blive besvaret.