Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn har fælles ønske: flere børn og unge i idrætsforeningerne i Hvidovre

Juni |

Hvidovre Kommune og DGI Storkøbenhavn har netop indgået et partnerskab om indsatsen ”Børn og unge i forening” for perioden 2020-2023. Indsatsen skal bidrage til at løfte foreningsdeltagelsen, øge folkesundheden, styrke fællesskaberne og bidrage til børns, unges og familiers trivsel med fokus på tre hovedtemaer: 1) Idræt for hele familien, 2) Teenagefrafald i foreningsidrætten og 3) Fysiske rammer for idræt og foreningsliv.

Med ”Børn og unge i forening” igangsættes en række aktiviteter i samarbejde med en række af de lokale idrætsforeninger, skoler, daginstitutioner, ungdomsuddannelser og andre aktører, som vil være med til styrke foreningerne som rammerne for idræt og motion. Målsætningen er at invitere flere børn og unge med i idrættens fællesskaber, bl.a.  ved at sætte fokus på aktivitetsudvikling ift. familietræning og det at bruge byen og naturen som motionsrum.

Der er planer om at opbygge aktive ungefællesskaber, hvor det er de unge selv, som står for at arrangere og gennemføre idrætsaktiviteter for andre unge, og så vil der også blive iværksat en række foreningsudviklingsforløb for at understøtte og styrke foreningernes organisation og deres maskinrum i de lokale idrætsforeninger. 

Helle Adelborg, borgmester, udtaler:

”Jeg er rigtig glad for, at vi har indgået dette partnerskab med DGI Storkøbenhavn, for vi ønsker, at flere børn og unge skal have mulighed for at være en del af et idrætsfællesskab i deres lokalområde. I Hvidovre har vi faktisk rigtig mange forskellige sportsgrene og fællesskaber, man kan være med i. Desuden ligger aftalen med DGI Storkøbenhavn godt i forlængelse af det arbejde, vi har været i gang med over de senere år, hvor vi har haft fokus på at vi kan bruge byens rum og vores grønne områder meget mere – både til at motionere i, trække frisk luft i og være sammen i. Ambitionen er også at bryde med den sociale og geografiske ulighed, som vi bl.a. ser både i sundhed og i trivsel. Det man lærer fra barns ben ofte hænger ved også i voksenlivet og derfor er det for os et vigtigt fokus, at få børn og unge ind i fællesskaber.”

Peder Nedergaard, formand i DGI Storkøbenhavn, udtaler:

”Partnerskabsaftalen er en god mulighed for, at en række af de lokale idrætsforeninger nu kan komme med på en udviklingsrejse i de kommende år. Vi har prioriteret ressourcer til bl.a. foreningsudvikling og aktivitetsudvikling, hvor vi ønsker at inviterer flere børn og unge med i idrættens stærke foreningsfællesskaber. Så jeg er rigtig glad på børnenes og idrætsforeningernes vegne og ser frem til at komme i gang.”

Yderligere info: 
Aftaletekst kan læses her: https://hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-kommunalbestyrelsen-og-udvalg/politiske-udvalg/91/1995?agendaid=2244#section7