Nu kan du søge Hvidovre Kommunes sundhedspulje

Januar |

Det er igen i år muligt at søge penge i Hvidovre Kommunes sundhedspulje. Som der er tradition for har Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune afsat midler til en sundhedspulje, som skal være med til at støtte initiativer, der fremmer sundhed for borgerne.

Det er kommunens Ældre- og Sundhedsudvalg, som uddeler pengene fra Sundhedspuljen, som i år er på 253.031 kroner.
”Vi vil gerne fremme sundheden for borgerne i Hvidovre, og det giver smil på læben at se og høre, hvor meget værdi de forskellige projekter og aktiviteter giver borgerne i Hvidovre Kommune. Et godt eksempel er etableringen af Lungekoret, der har skabt værdi for rigtigt mange mennesker, som godt kan have en udfordrende hverdag. Flere medlemmer af koret siger, at de glemmer deres sygdom, og at de bliver så glade af at synge. Det er fantastisk at høre, at de penge vi uddeler igennem Sundhedspuljen skaber glæde. Vi håber derfor, at der igen i år vil komme en masse gode ansøgninger til projekter, som vil skabe glæde og sundhed hos byens borgere”, siger Lars G. Jensen, der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.

For at komme i betragtning til Sundhedspuljen skal aktiviteten eller projektet henvende sig til Hvidovreborgere, som f.eks. ønsker at blive mere fysisk aktive i hverdagen eller til borgere, som ikke er med i en forening eller en del af et fællesskab. Pengene kan søges til at lave nye eller bygge videre på eksisterende aktiviteter, der fremmer borgernes sundhed. 
Der vil blive lagt særlig vægt på indsatser, som inkluderer særlige målgrupper, f.eks. borgere med handicap, psykisk- eller kronisk sygdom. Herudover lægges vægt på, at aktiviteten fortsætter efter støtte fra Sundhedspuljen udløber. Der kan søges om støtte til aktiviteter og projekter af både et år og to års varighed.


Fakta
Hvem kan søge?
 Klubber, foreninger, interesseorganisationer og kommunale institutioner.

Kriterier:
Der kan søges støtte til aktiviteter, som understøtter følgende værdier i Hvidovre Kommunes Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022:
 Sunde rammer
 Lighed i sundhed 
 Den nære sundhed
De øvrige kriterier, som projektet/aktiviteten skal opfylde, kan ses på www.hvidovre.dk/sundhedspulje  

Sådan søger du:
Gå ind på www.hvidovre.dk/sundhedspulje og udfyld det digitale ansøgningsskema.

Ansøgere er velkomne til at stille spørgsmål og drøfte ideer til ansøgninger med Hvidovre Sundhedscenter på tlf. 36 39 37 37 eller e-mail: sundhedscenter@hvidovre.dk

Ansøgningsfristen er søndag d. 16. februar 2020.