Nu går omdannelsen af Risbjerggård i gang

Januar |

De første skridt til den konkrete omdannelse af Risbjerggård og opførelsen af et nyt kulturcenter i Hvidovre Bymidte går nu i gang. Frem til slutningen af 2022 vil man gennem hegnet til byggepladsen kunne følge med i arbejdet med at nedrive, miljøsanere, bevare, renovere og bygge de ca. 2700 kvadratmeter, der skal blive Hvidovres nye samlingssted. 

I første omgang skal Risbjerggårds forskellige tilbygninger, som er opført i perioden 1921-1947 – deriblandt ”salen” - ”renses” for miljøskadelige materialer og rives ned. Også i forhuset langs Hvidovrevej skal evt. skadelige stoffer som fx PCB, bly og skimmelsvamp fjernes, og alle indvendige vægge vil blive revet ned. Forhusets gavl og facader vil blive afstivet, indtil de skal renoveres og genopbygges i sammenhæng med det nye byggeri. 
Hvidovre Kommune har sendt en orientering til Risbjerggårds naboer, der også er blevet varslet om, at der kan forekomme støjende og støvende arbejde i løbet af de kommende måneder. 

Kommunen forventer at dette forarbejde til opførelsen af det nye kulturcenter vil være færdigt til sommer. Herefter kan selve byggeriet af de nye bygninger og renoveringen af Risbjerggårds gamle forhus fra 1878 gå i gang. 
- Det bliver spændende at følge med i det konkrete arbejde med at omdanne Risbjerggård til et moderne kulturcenter, siger borgmester Helle Adelborg. – Endnu en vigtig milepæl er nået nu, og selvom nogle er vemodige over at skulle sige farvel til dele af Risbjerggård, så er vi mange, der glæder os til, at vi i slutningen af 2022 kan indvie et tidssvarende og tilgængeligt samlingssted i Hvidovre, der er åbent for alle, og som samtidig har noget af Hvidovres historie indlejret. 

Det er tegnestuen Vandkunsten, der har tegnet det nye kulturcentrum ved Risbjerggård. Det kommer til at bestå af flere bygninger, som bliver bundet sammen af et cirkel-formet orangeri. 
Det eksisterende forhus på Risbjerggård kommer til at huse et spisested og lokaler, der kan fungere som en ny fælles dagligstue for Hvidovres borgere. I de nye bygninger kommer teatersal med tilhørende funktioner, flere aktivitetsrum til borgergrupper og foreninger, kontorer, foreningskøkken og en multisal, der kan opdeles i to mindre sale og bruges til både konferencer, dans, loppemarkeder, koncerter og foreningsarrangementer. 

De to kunstnere Anders Bonnesen og FOS er valgt til at udsmykke det nye kulturcenter med henholdsvis digtstrofer fra F. P. Jac og Michael Strunges debutsamlinger i bl.a. gulv- og fortovsbelægning og en række finurlige skulpturer på facaderne.
Alle de foreninger og grupper, der hidtil har benyttet Risbjerggård på fast basis, er efterhånden ved at være genplaceret i lokaler andre steder, bl.a. på Sønderkærskolen og Strandmarkens Fritidscenter. Folkeskolernes aulaer, sale og andre lokaler i byen vil nu også blive taget mere i brug til arrangementer.

Man kan læse mere om fremtidens Hvidovre Bymidte og det nye kulturcenter på www.hvidovre.dk/bymidte