Virksomhederne i Hvidovre er tilfredse med jobcentrets service

Februar |

Mange virksomheder i Hvidovre Kommune er ofte i dialog med Hvidovre Kommunes jobcenter. Hvis virksomhederne mangler medarbejdere, kan de kontakte Jobcentret for at høre, om der er ledige borgere, der er egnet til job i virksomheden. Omvendt er virksomhederne også tit parate til at tage borgere i praktik og løntilskud for at hjælpe personer ind på arbejdsmarkedet.
Og virksomhederne er særdeles tilfredse med samarbejdet med Hvidovre Jobcenter.
Det viser en ny undersøgelse, som Kommunernes Landsforening (KL) har foretaget. 

77 virksomheder har deltaget i undersøgelsen og af dem er 63 tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med Hvidovre Jobcenter. Kun fire virksomheder giver udtryk for utilfredshed. 

“Det er vigtigt, at jobcentret understøtter virksomhederne, og derfor er jeg meget glad for resultatet af undersøgelsen. Vi taler nemlig meget ofte med virksomhederne om kvalificeret arbejdskraft og de ved godt, at det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft i mange brancher. Derfor er det meget positivt, at virksomhederne er tilfredse med jobcentret på trods af rekrutteringsudfordringerne”, siger borgmester Helle Adelborg. 

Ledigheden i Hvidovre Kommune er med 3,3 procent blandt de laveste på Vestegnen. Men ledigheden kan blive endnu lavere. Hvidovre Kommunes fokus på at sikre flere borgere beskæftigelse bliver styrket i de kommende år. Center for Beskæftigelse i Hvidovre Kommune har i slutningen af 2019 søgt en lang række statslige puljer og har fået ca. 10 mio. kr. fra staten til at lave særlige indsatser i de kommende år, der på forskellig vis skal øge udbuddet af arbejdskraft.  

Fremadrettet vil der således være ekstra fokus på at opkvalificere ledige inden for områder med mangel på kvalificeret arbejdskraft og få indvandrerkvinder samt kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet i beskæftigelse.

”Med puljemidlerne kan vi fortsætte det gode arbejde på beskæftigelsesfronten. Jo flere borgere vi får i beskæftigelse desto bedre. Det betyder meget for den enkelte borger at have et arbejde at stå op til, og derudover betyder det meget, at flere borgere bidrager til at skabe den fælles velfærd i vores kommune,” siger udvalgsformand Charlotte H. Larsen på vegne af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Hvidovre Kommune.