Tilfredse cyklister: Hvidovre er årets højdespringer i landsmåling

December |

Cyklistforbundet og det Kommunale Cykelfagråd har offentliggjort resultaterne af deres nationale cyklistundersøgelse, der tager temperaturen på danskernes cykelvaner og deres tilfredshed med at være cyklist i den kommune, hvor de bor.

I alt 39 kommuner deltog i årets undersøgelse, hvor Hvidovre Kommune har taget et gevaldigt hop fra en 22. plads ved seneste måling i 2017/18 til en 7. plads på listen i år. Placeringen på listen er et udtryk for den generelle tilfredshed med at være cyklist i kommunen og udregnes på baggrund af interviewpersonernes svar på spørgsmål om fx fremkommelighed, kombirejser med bus og tog, tryghed i trafikken mv.

Her er det især vedligeholdelsen af cykelstierne og oplevelsen af at være tryg i trafikken samt muligheden for at finde en parkeringsplads til sin cykel, som sender Hvidovre op ad listen. Borgmester Helle Adelborg er glad for, at Hvidovres borgere er mere tilfredse med at færdes på cykel i dag:

- Trafiksikkerhed og gode cykelstier og veje går hånd i hånd. Det skal være sikkert at færdes på cykel, og vi kommer til at gøre mere og mere for at understøtte den grønne transport i fremtiden. Vi arbejder aktivt for at være en cykelby i Hvidovre, også for de kommende cykelgenerationer. Vi samarbejder med skoler og institutioner om at lære børnene at blive sikre cyklister, og vi har i de sidste par år bl.a. forbedret cykelparkeringen ved en del af vores skoler og dagtilbud.

I undersøgelsen bliver interviewpersonerne også spurgt til, hvordan deres cykelvaner har været påvirket af coronapandemien i foråret. Her er Hvidovre en af de kommuner, der har oplevet flest ”nye aktive”: 6% af de adspurgte fortæller, at de cykler meget mere – kun overgået af Albertslund Kommune med 7%. Det er den relativt mindre smittefare samt muligheden for mere motion, der har været motivationen. Det samlede billede er dog – også i Hvidovre – at færre har taget cyklen under corona-perioden. I de fleste tilfælde er hjemmearbejde angivet som årsagen til, at cyklen bliver stående i skuret.

Undersøgelsen gennemføres af analysevirksomheden Megafon og består af telefoninterviews med 150 danskere fra hver deltagende kommune. 39 kommuner deltog i undersøgelsen i 2020. I 2017/18 deltog 36 kommuner.

 

For mere information kontakt:

Kommunikationskonsulent og projektleder for Cykelby Hvidovre: Morten Skinnes, tlf. 36393249