Sagsbehandlingstiden på en byggeansøgning daler kraftigt

December |

Det går fremad med byggesagsbehandlingen i Hvidovre Kommune. Området har igennem flere år været ramt af lange sagsbehandlingstider, men her i 2020 er der for alvor kommet skub i sagerne. Byggesagsteamet har arbejdet målrettet med at reducere sagsbehandlingstiden, Bunken med gamle sager er næsten endevendt, og sagsbehandlingstiden er gået fra at have ligget på 9 måneder ved årsskiftet 2019-20, til nu at være kommet ned på 3-4 måneder for byggesager, der handler om enfamiliehuse, simple konstruktioner som garager og carporte og nye erhvervsbyggerier fra 2020. Det er også blevet nemmere for borgerne at komme i kontakt med en byggesagsbehandler. Byggesagsteamet har en fast telefonvagt fire dage om ugen. Herudover har teamet siden sommeren 2020 øget serviceniveauet for direkte dialog med sagsbehandlerne. På kommunens hjemmeside kan man booke tider hver uge om torsdagen til at tale med en byggesagsbehandler. Der er i øjeblikket ledige tider indenfor en til to uger. ”Det er rigtigt positivt, at sagsbehandlingstiderne er forbedret så meget på byggesagsområdet. Vi har fra kommunalbestyrelsens side haft fokus på at få flere ressourcer til området og få nedbragt sagsbehandlingstiden. Og det lykkes nu til gavn for borgere og virksomheder i kommunen. Der er blevet ansat nye medarbejdere, som allerede nu har været med til at løfte den store opgave, som byggesagsafdelingen sidder med,” siger René Langhorn, der er formand for Bygge- og Planudvalget i Hvidovre Kommune. Han tilføjer: ”Vi arbejder fortsat på at forbedre sagsbehandlingen og gøre den så kort som muligt.” Det er ikke bare almindelige borgere, som oplever en hurtigere byggesagsbehandling. Det gør virksomhederne også. På erhvervsområdet er der særligt i de seneste måneder sket en positiv udvikling med et øget antal afgørelser. “Vi har stort fokus på vores virksomheder og er meget opmærksomme på, at de ikke skal vente på en byggetilladelse, når de har behov for udvidelse eller udvikling af deres virksomheder”, siger borgmester Helle Adelborg. På hvidovre.dk/byggesagsbehandling kan man få mere information om, hvordan man søger om byggetilladelse i Hvidovre Kommune.