Borgernes gode idéer og foreningernes visioner skal være med til at sætte kursen for fremtidens Hvidovre Havn

December |

Hvidovre Havn spiller en stor rolle for mange af Hvidovres borgere. Det blev endnu engang slået fast, da der onsdag aften var borgermøde om fremtiden for Hvidovre Havn. Borgermødet blev afviklet i en coronasikker udgave i Kometen, ligesom det var muligt at følge med digitalt hjemmefra.

Under mødet præsenterede borgmester Helle Adelborg en række af de idéer, som er på tapetet i forhold til at udvikle havnen. Det gjaldt blandt andet rekreative opholdssteder, forskønnelsestiltag, spisesteder, havnen for børn og unge samt trafikken til og fra havnen.

Kommunalbestyrelsen har afsat 40 millioner kroner over de kommende 4 år til Hvidovre Havn, og det giver muligheder for at lave nye tiltag som borgere i alle aldre og med forskellige interesser kan få glæde af.

Op til borgermødet var Hvidovres borgere blevet opfordret til at komme med deres idéer og ønsker til havnen via enten Facebook, e-mail eller en opsat postkasse på havnen. Det kastede mange gode og kreative ideer af sig. På borgermødet kom mange borgere – både i salen og hjemmefra – ligeledes med deres inputs og betragtninger til, hvordan havnen kan blive et endnu mere attraktivt sted at opholde sig i.

”Det er imponerende at opleve det store engagement omkring Hvidovre Havn. Vi havde mange borgere i Kometen og mange borgere, der så med hjemmefra. Det viser, at havnen er noget, som fylder meget i vores bevidsthed. Mange har et forhold til havnen – både dem der har boet her i mange år men også tilflytterne finder glæde ved at bruge havnen,” siger Helle Adelborg, der på sin egen ønskeliste for havnen blandt andet har en legeplads, større vanddybde, en restaurant, café eller ishus og offentlige toiletter til strandens og havnens gæster. Det er endvidere vigtigt, at der bliver fundet en god placering til det ’Blå Quark’ - maritimt center.

De mange input, der er kommet som optakt til borgermødet, bliver sammen med bidragene fra mødet taget med i den videre opsamling. Herefter skal kommunalbestyrelsen til at drøfte de konkrete planer for havnen med udgangspunkt i foreningernes visioner og borgernes ideer og ønsker for fremtidens havn

”Jeg har hørt rigtig mange gode og spændende ideer – både på borgermødet men også blandt de indkomne forslag, vi har fået tilsendt. Dem ser jeg frem til, at vi politisk får drøftet nærmere. Flere af forslagene kan jeg godt se for mig bliver en del af fremtidens havn, mens der måske også er nogle, hvor det bliver sværere at finde et politisk flertal. Men vi har i hvert fald et solidt idékatalog, som nu skal foldes ud. Derefter skal vi i kommunalbestyrelsen vælge fremtidens scenarier og sætte arbejdet på skinner,” siger Helle Adelborg.

På hvidovre.dk kan man se de ideer og ønsker, som er kommet om Hvidovre Havn.