Forsøg med at sænke fart på Holbækmotorvejen starter i efteråret

April |

Transportminister Benny Engelbrecht har i et brev til borgmester Helle Adelborg givet endeligt tilsagn om, at et pilotforsøg med sænkning af hastigheden på den inderste del af Holbækmotorvejen går i gang til efteråret. Konkret drejer forsøget sig om strækningen fra krydset ved Sønderkær til motorvejskrydset ved Brøndby ca. 3 km derfra. Her vil hastigheden på trafikken ud af København blive reguleret på samme måde, som trafikken ind mod byen, sådan at farten vil ligge på 60 km/t ved Folehaven, hvorefter den gradvis vil stige til 90 km/t frem til Brøndby.

  • Jeg og mine borgmesterkolleger i Brøndby og Vallensbæk er naturligvis rigtig glade for beslutningen om at sætte forsøget i gang, og af hensyn til de mange støjplagede borgere, håber jeg inderligt på, at sænkningen af hastigheden på motorvejen bliver permanent, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

    De tre borgmestre var i starten af februar til møde med transportministeren for at drøfte muligheden for at sætte hastigheden ned på den del af Holbækmotorvejen, der går igennem tæt befolkede områder i deres kommuner.

  • De beregninger, vi selv har fået lavet, viser at støjen kan dæmpes med 2-3 dB, når hastigheden bliver sænket, og jeg er spændt på at høre, om Vejdirektoratets målinger viser det samme, siger Helle Adelborg. – Vi ved, at bare nogle få decibel gør en forskel for menneskers livskvalitet og helbred. Derfor er det afgørende, at vi nu får konkrete beviser, der kan bruges i kampen mod trafikstøj.

    Vejdirektoratets forsøg er planlagt sådan, at der fra midten af august til midten af september vil blive foretaget før-målinger af trafikstøjen på den udvalgte motorvejsstrækning. I løbet af efteråret vil de nye hastighedsskilte så blive sat op, og der vil blive gennemført flere målinger af støjniveauet.

  • Jeg glæder mig også personligt til at høre fra nogle af naboerne til motorvejen, hvordan de mærker forskellen, når skiltene bliver sat op i efteråret, slutter Hvidovres borgmester.

Vejdirektoratet forventer at have en evaluering af projektet klar i starten af 2021.