Vil du være leder på en sommerkoloni

Marts |
Måske er det noget for dig og fire af dine venner at blive ledere på én af Hvidovre Kommunes sommerkolonier? Vi søger lige nu koloniledere til vores kolonier i juni, juli og august måned. Vi har børn af sted på feriekolonier i Vig Lyng i Odsherred, på Svejbæk Færgegård i Silkeborg Kommune og Skødshoved i Syddjurs Kommune i skolesommerferien. Alle tre kolonier ligger naturskønt og tæt på vand.

Vi skal bruge et team bestående af 5 voksne af begge køn som ledere på hver feriekoloni. I står selv for at samle 5 personer. Man har mulighed for at have sin kæreste/ægtefælle og et barn med.
Som lederteam tager I jer af børnene og står for aktiviteter for og med dem. Det faste personale på kolonierne tager sig af det praktiske som madlavning, rengøring osv. I får hver et honorar på mellem 4200 og 7700 kr.
I løbet af foråret holder vi et informationsmøde for sommerens koloniledere. Her kan du ud over generelle informationer hente inspiration hos vore "gamle garvede" lederhold.

Ansøgningsfristen er den 1. maj, og I søger ved at sende end ansøgning til kolonileder Lise Meyer, hvor I fortæller om jer selv og jeres forudsætninger for at blive kolonileder, ansøgning sendes på mail til koloni@hvidovre.dk
Du/I finder oplysninger om, hvornår der er feriekolonier, og hvad honoraret for at være kolonileder er på denne plakat Plakat søger ledere til feriekolonier
eller på denne side: https://www.hvidovre.dk/.../hvidovrekoloni.../feriekolonier/