60+ En ny begyndelse?

Marts |

Til foredraget vil du møde forfatter, foredragsholder og ph.d. i folkeoplysning Poul-Erik Tindbæk, som i et oplæg blandt andet vil komme ind på:

  • Egne og andres aldersfordomme.
  • Arbejdslivet og forældrerollen viger pladsen for nye social roller.
  • Hvordan får jeg fyldt min tredje alder med mere af det, jeg godt kan lide og er god til.

Programmet veksler mellem oplæg og korte snakke.

Der vil blive serveret en sandwich, kaffe og te.

Arrangementet er gratis.

Tilmelding efter først-til-mølle princippet senest den 11. april.