Søg økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde

April |

I 2023 er der i alt 1.045.955 kr. til uddeling.

Anden ansøgningsrunde åbnede mandag den 24. april 2023, og der er 334.760 kr. tilbage at søge om.

Læs mere om kriterierne for at søge § 18-midler på hvidovre.dk/§18. Her finder du også det elektroniske ansøgningsskema.

Sidste ansøgningsfrist er fredag den 19. maj 2023.