Kom til dialogmøde med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget

Juni |

Næste gang er torsdag den 16. juni klokken 16.00 – 18.00. Det er sidste dialogmøde før sommerferien.

Der vil som udgangspunkt blive afsat 30 min. til hvert dialogmøde. Kontakt center for Kultur og Fritid via kof@hvidovre.dk, hvis du/I ønsker at snakke med Kenneth. Oplys ønsket tidspunkt samt hvad du/I ønsker at drøfte på mødet. Møder bookes efter først til mølle-princippet.

Portræt af Kenneth Bak