Stil op til Integrationsrådet

Januar |

Du kan stille op som kandidat til Integrationsrådet i Hvidovre, hvis:
• Du er over 18 år.
• Du repræsenterer flygtninge og indvandrere i Hvidovre.
• Du bor i Hvidovre.

Integrationsrådets opgave er at:
• Udtale sig om kommunens indsats for integration – både i forhold til de overordnede rammer og de konkrete tilbud.
• Sikre de etniske minoriteters interesser.
• Vejlede og rådgive politikere i forhold til en effektiv og sammenhængende integrationsindsats i Hvidovre Kommune.
• Styrke Hvidovre som mangfoldig by for alle.

Der er 13 medlemmer i Integrationsrådet. 4 af medlemmerne repræsenterer flygtninge og indvandrere i Hvidovre.
Som medlem af Integrationsrådet bliver du indkaldt til ca. 6 møder om året, og du får også mulighed for at deltage i konferencer og temamøder om integration, mangfoldighed og etniske minoriteter.

Hvis du vil melde dig som kandidat til Integrationsrådet, skal du sende en mail til Center for Politik og Ledelse, mail: POL@hvidovre.dk Att. Direktionskonsulenter senest den 28. januar 2022. I mailen skal du skrive dit navn, e-mail og telefonnummer. Du skal også kort fortælle, hvorfor du gerne vil repræsentere flygtninge og indvandrere i Integrationsrådet.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte direktionskonsulenterne i Center for Politik og Ledelse på telefon 36 39 36 39 eller e-mail: POL@hvidovre.dk

Se mere:

www.integrationsraadet.hvidovre.dk