Vindmøllepark er i høring igen

August |

HOFOR arbejder på at opføre Aflandshage Vindmøllepark i det sydlige Øresund, som vil kunne levere grøn strøm til mindst 300.000 husstande i Øresundsregionen.

Ledningerne fra den store vindmøllepark skal efter planen føres i land ved Avedøre Holme, hvor der skal opføres en ny transformerstation ved Avedøreværket.

Lige nu er Aflandshage Vindmøllepark i offentlig høring for anden gang i forbindelse med HOFORs ansøgning om en etableringstilladelse. Høringen løber frem til den 6. september 2022, og det er Energistyrelsen, der står for høringen.

Tirsdag den 23. august blev der holdt et stort, digitalt infomøde, hvor borgerne også kunne stille spørgsmål om projektet. Mødet blev optaget og kan ses på HOFORs hjemmeside.

Første høring om projektet blev gennemført hen over vinteren 2021/2022 og handlede om projektets miljøkonsekvensvurdering. Energistyrelsen har i juni 2022 godkendt miljørapporten.

Siden den første høring har HOFOR truffet flere beslutninger, som er afspejlet i ansøgningen om etableringstilladelse:

  • HOFOR ansøger om at opføre 26 møller med en totalhøjde på op til 220 meter – i forbindelse med miljøundersøgelsen beskrevet som scenariet med ’store’ møller. Dette er samtidig det scenarie med færrest møller, hvilket flere har efterspurgt i den første høring.
  • HOFOR ansøger om etablering på vindmøllefundamenter, der består af beton og står på havbunden. Denne løsning kendes også fra fx de velkendte havvindmøller på Middelgrunden, der står i en bue ud for København – og det vurderes at give optimale betingelse i forhold til at skabe et kunstigt stenrev omkring møllerne til gavn for havbiologien i Øresund og Køge Bugt.
  • HOFOR vil søge at genanvende så meget som muligt af det havbundsmateriale, det er nødvendigt at flytte i forbindelse med opsætning af fundamenter og nedgravning af kabler. Der er tale om en begrænset mængde materiale, som ikke er forurenet, og som genanvendes enten på stedet, for eksempel som ballast i fundamenterne, eller på andre anlægsprojekter.
  • HOFOR ønsker at placere transformerstationen ved Avedøreværket – og ikke på havet. Det betyder, at der ikke skal ligge en stor, fast konstruktion i mølleparksområdet, men at den vil blive opført i erhvervsområdet på Avedøre Holme. Transformerstationen bliver bygget i betonelementer, som udvendigt bliver beklædt med et materiale, der passer til de omkringliggende bygninger.

Hvis myndighederne på baggrund af Miljøkonsekvensrapporten, ansøgningen om etableringstilladelse og de offentlige høringer vurderer, at der kan opføres vindmøller på lokationen, forventer HOFOR, at møllerne kan være i fuld drift i 2026.

Læs mere om Aflandshage Vindmøllepark her.