Pop-up dialogstand på Hvidovre Torv den 23. august kl. 16-18

August |

Her kan du høre mere om det forslag til lokalplan, der er i høring nu og frem til den 1. september 2022, og få svar på dine spørgsmål til planen. På pop-up standen kan du møde formand for By- og Planudvalget, Charlotte Munch, samt kommunens byplanlæggere.
Høringen kan du finde på kommunens høringsportal på www.hvidovre.dk, hvor du også kan afgive høringssvar.