Helleanlæg og træer langs Hvidovrevej skal gøre vejen mere trafiksikker

November |

Teknik- og Miljøudvalget skal på deres møde d. 6. december 2021 endeligt beslutte etableringen af helleanlæg med træbeplantning på Hvidovrevej, strækningen mellem Brostykkevej og Sollentuna Allé. Sagen skulle være drøftet på mødet d. 8. november, men blev udsat, fordi udvalget ønsker at høre borgernes mening.

Etableringen vil få betydning for parkeringsmulighederne langs Hvidovrevej, og på ind- og udkørslen for en række af ejendommene. Én mulighed er at placere helleanlæg mellem de to vognbaner, men de kan også etableres i vejsiderne, hvilket vil skabe bedre plads til bilparkering på strækningen.

De berørte grundejerforeninger langs Hvidovrevej vil blive kontaktet og få mulighed for at give deres input. Alle andre kan også komme med input frem til den 28. november på mail til: toe@hvidovre.dk.

Hellerne med træbeplantning skal bl.a. gøre det mere sikkert at krydse vejen for fodgængere samt for skoleelever ved Dansborgskolen, og samtidig skabe et smukkere vejforløb. Det forventes, at Kommunalbestyrelsen tager endelig beslutning den 21. december.

Du kan læse hele sagen om etableringen af helleanlæg på Hvidovrevej i referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. november 2021.