Om kulturugen

Vestegnens Kulturuge er et kulturfællesskab mellem fem kommuner på Vestegnen: Albertslund, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup, som tilbyder borgere på Vestegnen en uge med forskellige kulturoplevelser og aktiviteter på tværs af kommunegrænserne.

Luk alle
Åbn alle

Vestegnens Kulturuge er arrangeret af Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR), der er en sammenslutning af kommuner på Vestegnen og består af Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj, Vallensbæk og Hvidovre. 

Festivalens politiske bestyrelse og øverste ledelse udgøres af borgmestrene i de fem kommuner. Herunder er der en styregruppe, som består af kommunernes kulturchefer. Slutteligt er der en projektgruppe bestående af kulturkonsulenter, hvis opgave er at planlægge kulturugen, som bliver afviklet i samarbejde med lokale kulturinstitutioner og foreninger.

Formålet med Vestegnens Kultuge er dels at præsenteres borgerne i kommunerne for kunst og kultur, det ellers ikke ville være muligt for den enkelte kommune, men også for at give positiv opmærksomhed til Vestegnen generelt.

Som privatperson, forening eller erhvervsdrivende kan du være med til at afholde aktiviteter under Kulturugen. 

Hvis du har en god idé, eller bare er interesseret i at høre mere om projektet, så kontakt Vestegnens Kulturuge.