Talent og Elitepuljen

Arbejder jeres forening med talent og eliteudvikling? Så har I mulighed for at søge Talent- og Elitepuljen.

Luk alle
Åbn alle

Tilskud kan anvendes til talent- og elitearbejde på idrætsområdet. Hvidovre Kommune læner sig op ad Team Danmarks vejledninger ift. talentudvikling, og tilskud prioriteres derfor til satsninger, der arbejder med opbygning af lokale talent- og elitemiljøer, der har til hensigt at dygtiggøre og udvikle foreningens talenter og/eller allerede etablerede eliteudøvere. Ansøgende foreninger kan modtage støtte til både talent- og elitesatsninger.

Tilskud kan ansøges af godkendte foreninger i Hvidovre Kommune. For at opnå støtte skal den ansøgende forening have opnået et nationalt resultat eller kunne fremlægge en udviklingsplan for talenter, som forventes at kunne opnå nationale resultater. Varigheden af støtteperioden afhænger af de pågældende satsninger.

Tilskud uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget én gang årligt.

Ansøgningsfrist er den 31. december 2021.

For at søge skal din forening være godkendt og oprettet i Foreningsportalen.

Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at såfremt der på et senere tidspunkt foretages en fuld momsregistrering, og der gives momsfradrag for de omkostninger, som der er givet tilskud til, skal tilskudsmodtager give kommunen besked herom.