Engangspuljen

Her kan alle godkendte folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune søge om tilskud fra engangspuljen til:

 • Aktivitetsudstyr
 • Opbevaring af aktivitetsudstyr
 • Indretningsmæssige ændringer
Luk alle
Åbn alle

Alle foreninger som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune kan søge om tilskud fra puljen.

Det er tilladt for foreninger i Hvidovre Kommune, at slå sig sammen om ansøgninger til denne pulje.

 • Aktivitetsudstyr eller til opbevaring af aktivitetsudstyr i foreningernes lokaler.
 • Indretningsmæssige ændringer (f.eks. Borde, stjal, lamper ol)
 • Det ansøgte aktivitetsudstyr skal have relation til foreningens formålsparagraf.
 • Det er IKKE muligt at søge om tilskud, hvis det allerede er indkøbt.
 • Det ansøgte skal minimum udgøre 500 kr. og normalt maksimum udgøre 30.000 kr.
 • Foreningen skal minimum afholde 1/3 af udgiften selv.
 • Alle foreninger som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hvidovre Kommune kan søge om tilskud fra puljen.
 • Prioriteringer af ungdomsmedlemmer (fokus på unge).
 • Fokus på hovedaktiviteten i foreningen.
 • Indretningsmæssige ændringer eller anskaffelser skal specificeres (inventar skal beskrives nærmere og ikke være byggetekniske forbedringer).
 • Der gives kun tilskud til elektronisk udstyr og hårde hvidevarer hvis de relaterer sig til foreningens formål.
 • Foreningens kontaktperson vedr. ansøgningen.
 • Beskrivelse af det der ansøges om samt priser på det ansøgte med angivelse af beløb inkl. moms.
 • Begrundelse for anskaffelsen.
 • Redegørelse for hvem det ansøgte er til brug for.
 • Redegørelse for hvor stor en andel af klubbens medlemmer som får gavn af det ansøgte.
 • Redegørelse for foreningens andel af udgiften, mindst 1/3.

Fristen for ansøgninger til engangspuljen er den 10. januar kl. 12.00.

Ved evt. bevilling af tilskud fra denne pulje, skal foreningen sende dokumentation vedr. brug af tilskud fra engangspuljen, i form af f.eks. købskvittering eller faktura og betalingsadvis for den totale udgift (3/3 dele).

Dette skal sendes til Center for Kultur og Fritid umiddelbart efter fremskaffelsen eller SENEST 1. september 2021. Dette skal sendes på mail til: forening@hvidovre.dk

Obs. Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at såfremt der på et senere tidspunkt foretages en fuld momsregistrering, og der gives momsfradrag for de omkostninger, som der er givet tilskud til, skal tilskudsmodtager give kommunen besked herom.