Den Fælleskommunale Handicap-idrætspulje

Luk alle
Åbn alle
  • Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje skal arbejde for øget idrætsdeltagelse i almene foreninger for børn og unge under 25 år med funktionsnedsættelser.
  • Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje kan give økonomisk støtte til eksisterende foreningers udviklingstiltag og til oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse. Aktiviteterne kan oprettes på tværs af kommunegrænserne.
  • Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje giver samtidig kommunerne mulighed for at vise aktivitetstilbud frem for børn og unge, så de kan se mulighederne, som den frivillige idræt rummer.

Kommuner, idrætsforeninger og andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter.

Ansøger samt aktivitetssted skal være hjemmehørende i Hvidovre Kommune. Aktiviteten skal være rettet mod særligt ressourcekrævende grupper af børn og unge under 25 år med funktionsnedsættelse.

Det forventes, at projekter, der får tilskud, bliver forankret i den frivillige idræt efter endt projektperiode. 

Ansøgningsskemaet til Den Fælleskommunale handicapidrætspulje kan findes her (nyt vindue) 

Skema til Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje - alternativt ansøgning med tilsvarende oplysninger - skal udfyldes og sendes til: fritidkultur@htk.dk

Her finder du en oversigt over foreningstilbud til voksen, børn og unge med funktionsnedsættelse.

Guiden indeholder 8 foreningstilbud med forskellig sværhedsgrader.

Guiden for special sport i Hvidovre findes her (nyt vindue)