Hvidovre Musikråd

Luk alle
Åbn alle

Køb billetter (Nyt vindue)

Følg Hvidovre Musikråd på Facebook og Instagram for at være opdateret i deres aktuelle program og andet nyt.

 

Hvidovre Musikråd er drevet af frivillige rådsmedlemmer og en håndfuld interessemedlemmer med formålet at afholde live koncerter. Ønsket er at skabe en levende kultur for livemusik i Hvidovre Kommune.

Hvidovre Musikråd blev stiftet i 1979 og fejrede 40-års jubilæum i 2019.

Koncerterne finansieres af kommunale midler samt indtægter fra billetsalg, barsalg og lignende.

Der er valg til Hvidovre Musikråd hvert år i september og medlemmer stemmes ind 2 år ad gangen. Se mere under Årsmøde.

Køb billetter/Gå til online billetudbyder (Nyt vindue)

Hvidovre Musikråds billetudbyder er Place2Book. Der sælges billetter online via HvidovreKalenderen, Hvidovrebib.dk og/eller sin Facebookside. Det er også muligt at købe billetter fysisk i skranken på HvidovreBibliotekerne i åbningstiden med betjening. Er arrangementet ikke udsolgt, er det muligt at købe billetter i dørsalg. 

Det er ikke nødvendigt at printe din billet. Hvidovre Musikråd kan både scanne printede billetter og billetter, som du viser på telefonen.

Aflysning
Ved aflysning af koncerter refunderes billetter automatisk via vores billetudbyder Place2Book. Er du selv forhindret i at dukke op til en koncert grundet sygdom el. lign. kan vi desværre ikke refundere din billet. Du er altid velkommen til at give eller sælge din billet videre til en anden person. Pas dog på bedragere, og vær opmærksom på, at det ifølge dansk lov ikke er tilladt at forlange mere for en billet end den oprindelige pris.

Ledsager
Medbringer du hjælper med ledsagerkort, kan personen komme gratis ind. Det er dog nødvendigt, at du fremviser ledsagerkortet i indgangen samt melder det til os forinden på kultur@hvidovre.dk, så vi kan generere en gratis ledsagerbillet. Dermed undgår vi, at vi overskrider kapaciteten til koncerten.

Publikum skal rette sig efter personalets anvisninger.

Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikke til Hvidovre Musikråds arrangementer med mindre andet er oplyst. Det vil være muligt at købe drikkevarer til alle Hvidovre Musikråds arrangementer.

Hvidovre Musikråd er en nonprofitorganisation, hvilket betyder, at al overskud fra barindtægt og billetsalg bliver brugt på at afholde flere koncerter og arrangementer i Hvidovre.

Hvidovre Musikråd består frivillige og kan ikke fungere uden. De yder alle en stor indsats i deres arbejde med at arrangere koncerter for kommunens borgere.

Har du lyst til at være med til at planlægge koncerter eller give en hånd til det praktiske arbejde under koncerterne, er du meget velkommen til at kontakte os eller find os på Facebook. Gå til Hvidovre Musikråds Facebookgruppe for frivillige (Nyt vindue)

Til årsmødet i september er du også meget velkommen til at komme og hilse på og få svar på dine spørgsmål. Se mere under Årsmøde. 

Hvert år i september afholdes der årsmøde med valg.

Musikrådet består af 7 medlemmer og 3 suppleanter, og derudover af en håndfuld interessemedlemmer, som hjælper med de praktiske opgaver i forbindelse med koncerterne. Der er plads til flere, så kom gerne og hør hvad Hvidovre Musikråd laver. 

Alle interesserede kan stille op til Hvidovre Musikråd. Stemmeberettigede er musikinteresserede myndige borgere, der er bosat i Hvidovre Kommune.

 

Åbn arbejdsgrundlag for Hvidovre Musikråd (PDF)

Åbn referat fra årsmøde 2022 (PDF)

Åbn referat fra årsmøde 2021 (PDF)

Åbn referat fra årsmøde 2019 (PDF)

Alle bookinghenvendelser sendes venligst til kultur@hvidovre.dk. Vi vender tilbage til dig, hvis det har interesse. Hvidovre Musikråd afholder planlægningsdag to gange årligt, hvor disse henvendelser medbringes.