Hvidovre Kulturråd

Luk alle
Åbn alle

Hvidovre Kulturråd er et frivilligt råd sammensat af 10 frivillige rådsmedlemmer. Kulturrådet arbejder for at skabe et godt og interessant kulturliv i Hvidovre Kommune. 
Hvert år bliver der afholdt et hav af forskellige kulturellearrangementer i form af foredrag og koncerter. Arrangementerne finansieres af kommunale midler og indtægter fra billetsalg, barsalg og lignende. 

Hvidovre Kulturråd blev stiftet i 1967 og fejrerede 50-års jubilæum i 2017. Kulturrådet har i den tid samarbejdet med både lokale kulturaktører og Kultur- og Fritidsudvalget i Hvidovre Kommune

Der er valg til Hvidovre Kulturråd hvert år i september hvor nye medlemmer kan blive stemt ind i rådet. Se mere under Årsmøde.

Du finder Hvidovre Kulturråds aktuelle arrangementer på HvidovreKalenderen og på Facebook, hvor du også kan finde mere information om rådet.

Gå til online billetudbyder (Nyt vindue) 

Hvidovre Kulturråd sælger billetter online via HvidovreKalenderen, Hvidovrebib.dk eller sin Facebookside. Det er muligt at købe billetter fysisk i skranken på HvidovreBibliotekerne i åbningstiden med betjening. Er et arrangement ikke udsolgt, er det også muligt at købe billetter i dørsalg.

Det er ikke nødvendigt at printe din billet. Vores personale kan scanne både printede billetter, og billetter som du viser på telefonen.

Ved aflysning af koncerter refunderes billetter automatisk via vores billetudbyder Place2Book. Er du selv forhindret i at dukke op til en koncert grundet sygdom el. lign. kan vi desværre ikke refundere din billet. Du er altid velkommen til at give eller sælge din billet videre til en anden person. 
Pas dog på bedragere, og vær opmærksom på, at det ifølge dansk lov ikke er tilladt at forlange mere for en billet end den oprindelige pris.  

Medbringer du hjælper med ledsagerkort, kan personen komme gratis ind. Det er dog nødvendigt, at du fremviser ledsagerkortet i indgangen samt melder det til os forinden på kultur@hvidovre.dk, så vi kan generere en gratis ledsagerbillet. Dermed undergår vi, at vi overskrider kapaciteten til koncerten. 

Hvidovre Kulturråd består frivillige og kan ikke fungere uden. De yder alle en stor indsats i deres arbejde med at arrangere og afholde arrangementer for kommunens borgere.

Hvert år i september bliver der afholdt Årsmøde, hvor der er valg til at blive en del af Hvidovre Kulturråd. Det er muligt for alle at stille op til valg. 

Hvert år i september afholder Hvidovre Kulturråd Årsmøde med valg. Årsmødet afsluttes altid med et kulturarrangement.

Kulturrådet består af 3 suppleanter og 7 bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter sidder på posten 1 år adgang, og bestyrelsesmedlemmer sidder på posten 2 år adgangen. Efter deres tid er afsluttet, kan medlemmer genopstille til valg på årsmødet. 

Alle interesserede kan stille op til Hvidovre Kulturråd. Stemmeberettigede er godkendte folkeoplysende foreninger i Hvidovre. 

Åbn arbejdsgrundlag for Hvidovre Kulturråd (pdf)
Åbn forretningsorden for årsmøder (pdf)
Åbn dagsorden til årsmødet 2022 (pdf) 
Åbn referat af årsmødet 2021 (pdf)
Åbn medlemsoversigt (pdf)

Alle bookinghenvendelser sendes venligst til kultur@hvidovre.dk. Vi vender tilbage til dig, hvis det har interesse. Hvidovre Kulturråd afholder planlægningsdag to gange årligt, hvor disse henvendelser medbringes.

Hvidovre Kulturråds Kulturpris uddeles hvert år til en person, institution eller forening, der har gjort noget særligt for Kulturen i Hvidovre.
Prisen er primært en tilkendegivelse af det frivillige kulturarbejde.

Har du en idé til, hvem der skal modtage Kulturprisen, så skriv et par linjer til Center for Kultur og Fritid om, hvorfor du synes, at din kandidat er den bedste. 

 

Følgende har modtaget Kulturprisen:
1997 Orla Leis
1998 Bente Høegh
1999 Risbjerg Hverdagskirke v/Børge Grøn-Iversen
2000 Poul Schønnemann
2001 Poul Sverrild
2002 Erling Groth
2003 Axel Helmersen
2004 Niels E. Pedersen
2005 Dan Andersson
2006 Holger Steinrud
2007 Tom Jacobsen & Pierre Miehe-Renard
2008 Jørgen Stoltze
2009 Lars Flænø
2010 Poul Møller
2011 Ulla Jacobsen & Solveig Tøstesen
2012 Ammi Stein Pedersen
2013 Mette Schiønnemann
2014 Solveig Isbrand
2015 Erik Brouer
50-års ærespris (ifm. Kulturrådets 50-års jubilæum) Benthe Viola Holm
2018 Kirsten Louise Larsen
2019 Thomas Thomsen
2020 Martin Roald-Arbøl