Svejbæk Færgegård

Luk alle
Åbn alle

Svejbæk Færgegård
Svejbækvej 5, Virklund
8600 Silkeborg

Svejbæk Færgegård ligger utrolig smukt placeret lige ned til Silkeborgsøerne ved snævringen mellem Borre Sø og Julsø. I gå-afstand fra kolonien kan man finde Slåensøen med sit unikke dyreliv, Himmelbjerget og det fantastiske kuperede terræn med rigt planteliv.


Oplevelser i nærområdet 

Når man besøger Svejbæk Færgegård, er der rige muligheder for aktiviteter på selve kolonien og i den nærmeste omegn. Indendørs er der bordtennis, billard, airhockey, tv og video, ligesom der er et udvalg af de mest almindelige brætspil. Udendørs er der en mindre fodboldbane, cykler og både.

Slåensøen

Mange foretrækker at organisere en fællestur, for at alle kan danne sig et indtryk af omgivelserne. Her er en tur om Slåensø oplagt, en oplevelse man ikke skal undlade - tæt ved og dog så anderledes. Turen rundt om Slåensø tager 1 - 2 timer alt efter rute og tempo.

Slåensøs dybde er op til 12 m. Dens usædvanligt klare vand skyldes, at der ikke findes noget egentligt tilløb, men grundvandet siver direkte ud i søen fra de stejle bredder.

Vandet er opstemmet, så vandspejlet ligger 4 m over Borresø. Under overfladen kan man stadig tydeligt se de gamle bredder med velbevarede rester af træer og rødder. Vandkraften ved opstemningen har i tidens løb været anvendt bl.a. til en benmølle, en træskofabrik og sidst til elektricitetsforsyning for maskinerne i grusgraven øst for stemmeværket. l Millingbæk svømmer i forsommeren tusindvis af de små løjer "Millinger" i tætte stimer op for at gyde.

Vandkraften ved opstemningen har i tidens løb været anvendt bl.a. til en benmølle, en træskofabrik og sidst til elektricitetsforsyning for maskinerne i grusgraven øst for stemmeværket. l Millingbæk går i forsommeren tusindvis af de små løjer (Millinger) i tætte stimer op for at gyde. Sydvest for Slåensøen ligger Ryttermosen. Navnet stammer fra en episode under svenskerkrigene. En deling svenske ryttere skal være druknet her efter at være blevet ført på vildspor af den lokale befolkning. Sagnet synes at have hold i virkeligheden, idet der ved grøftegravning er fundet en svensk ryttersabel fra tiden omkring 1650. Sablen findes i dag på Them museum. 

Naturstyrelsen har udført et naturgenopretningsprojekt i området, og du kan læse meget mere om området her - og ikke mindst læse den fine folder om området, der kan hentes som pdf her.

Himmelbjerget

Er man på Svejbæk Færgegaard skal man besøge Himmelbjerget. Himmelbjerget blev for alvor kendt ved hjælp af digterpræsten Steen Steensen Blicher. Man fortæller, at nogle studenter en sommerdag i 1838 på en fodtur kom op på bjerget blev så begejstrede over naturskønheden, der mødte dem, at de skrev til Blicher og foreslog ham at lave et folkemøde på Himmelbjerget. 

Blicher gik begejstret med på ideen og samlede afholdt en række folkemøder, hvoraf det første blev holdt 1. august 1839 med tusinder af mennesker. Blicher glemte dog i sin begejstring at spørge ejeren af Himmelbjerget gårdejer P. Nielsen, Himmelbjerggården, om tilladelse til at afholde folkemødet, og det tog P. Nielsen ham meget ilde op, og der udviklede sig en veritabel læserbrevskrig mellem de to. Du kan læse mere om Himmelbjerget på deres hjemmeside her.

Naturvejlederen

En tur med naturvejleder Jan Kjærgaard er ud over den nedenfor beskrevne Slåensø- tur en smuk og lærerig oplevelse. Vi har en aftale med naturvejlederen om, at han så vidt muligt står til rådighed for vore lånere onsdag formiddag.
Lav en aftale med ham på tlf. 86 82 08 44 eller ved at sende en mail jkj@sns.dk.
 

Sejlads på søerne

Svejbæk Færgegårds beliggenhed ned til Julsø gør sejlads til en naturlig del af et ophold på Færgegården. Vi ejer 3 robåde og en jolle med påhængsmotor. Desuden har vi 3 optimistjoller og en sejljolle. Brug af optimistjoller og sejljoller kræver selvfølgelig sejlerkendskab, mens de øvrige 4 nemt kan betjenes af alle.

Til bådene er der redningsveste, som skal benyttes. Bådene er normalt i vandet fra påske til efterårsferien.

 

Udflugtsmål 

Sejlads på søerne

I sommerperioden er en tur med en af Hjejlebådene også en dejlig oplevelse. Oplysninger om fartplaner fås på Hjejlens hjemmeside eller hos: Hjejlen Aps, Havnen, DK - 8600 Silkeborg, Tlf.: +45 86 82 07 66, Fax: +45 86 82 90 10.

Den Gamle By

I Den Gamle By får man en totaloplevelse i et ægte miljø af huse og haver, butikker og boder, gader og stræder, stuer, kamre og stemninger fra en svunden tid. 

Den Gamle By regnes internationalt for Europas førende frilandsmuseum for bykultur. Her findes 75 historiske huse fra 15 danske byer og mange forskellige udstillinger. Der er liv i byen med kapervogne, arbejdende smed og pottemager, hørkræmmer, bager, boglade, posthus, kolonial og salg af oldemors potteplanter. For nylig åbnede Den Gamle By Danmarks største legetøjsmuseum, og museumsbyen rummer også Danmarks Urmuseum, Tekstilmuseet, fornemme samlinger af sølv og porcelæn og Borgmestergårdens kavalkade over boligformer gennem 250 år.

Forhistorisk Museum, Moesgaard

Herregården Moesgaard danner rammen om Forhistorisk Museum med udstilling af arkæologiske samlinger fra stenalder til vikingetid og etnografiske specialudstillinger. Grauballemanden, et af verdens bedst bevarede moselig, findes her. 

AQUA Ferskvandakvarium

AQUA er Danmarks eneste ferskvandsakvarium og opstod for at sikre de danske odderes overlevelse. Det er en fascinerende rejse i de ferske vande. AQUA-bygningen er sænket ned i 5 søer med 1 mio. ltr. vand. Gå rundt på bunden af søerne og se det spændende liv udfolde sig over og under vandoverfladen gennem de store akvarieruder.   Mød de sjældne oddere. Se dem jage og lege i søen - eller få et glimt af dem i den underjordiske hule. Oplev dykkende ænder, lurende gedder - og masser af andre dyr og planter i deres rette element. Følg livets gang i takt med årstidernes skiften - og se hvad et godt miljø betyder for livet i sø og å. AQUA er et besøg værd året rundt og i al slags vejr. I den store AQUA park ned til Silkeborgsøerne møder du storke, skarver og andre fugle - og børnene kan tumle sig på den spændende legeplads. Nyd din medbragte frokost i det fri eller besøg den hyggelige café.


Silkeborg Kunstmuseum - Jorns samlinger

Museet, der er tegnet af arkitekten Niels F. Truelsen, er beliggende i et dejligt parkområde ned til Gudenåen. På museets facade ses et stort keramisk relief af Jean Dubuffet. Museet er rammen om et af det 20. århundredes mest kendte kunstnere, Asger Jorn og dennes samlinger af enestående Cobra-kunst og anden moderne europæisk kunst.


Silkeborg Museum

Silkeborg kulturhistoriske museum er beliggende i byens ældste bygning, en lille herregård, fra 1767. Museet rummer en fin jernalderudstilling, hvor klenodiet er den 2200-årige Tollundmand. Museet har en af landets fineste glasudstillinger, der omhandler den store glasproduktion på egnen i 1600-tallet. Udstillingerne omfatter i øvrigt Silkeborgegnens kulturhistorie fra de ældste tider til vort århundrede. Om sommeren er der levende museum med håndgjort papir og pottemageri.

Daugbjerg Kalkgruber

Gruberne ligger i middelalderlig, fredet naturskov, som er en helt eventyrlig oplevelse. Denne skov er undermineret af 35 km grubegange. I disse gruber opleves pragtfulde lys-, musik- og lydeffekter samt historiske figurer. Her overvintrer ca. 5-7000 flagermus fordelt på 5 arter. Overalt findes forklarende plancher, som fortæller om grubernes historie og de historiske figurer, som knytter sig til gruberne.
Af de 35 km grubegange som findes under jorden, er nu ca. 500 meter åben for publikum. Ydermere er der genopbygget et kalkhejseværk og en kalkovn for at vise, hvordan kalken blev transporteret fra de dybe minegange til ovnene, hvor brændingen foregik. Som en nyskabelse er der indrettet en speciel hule, som er beregnet for selskaber op til 50-60 personer f.eks. firmaudflugter - foreningsarrangementer og så videre. I hulen spilles der musik med en helt fantastisk lydkvalitet. Samtidigt kan der serveres vin og ost, som kan nydes medens der fortælles historier fra grubernes spændende fortid. 

Elmuseet

I tilknytning til Danmarks største vandkraftværk finder man El-museet med udstillinger om elektricitet før og nu. Publikum kan selv eksperimentere.

 

Gl. Rye Mølle & Træskomuseum

Gammel Rye Mølle er et historisk mindesmærke og indrettet som møllemuseum. Træskomuseet er nu indrettet i Gammel Rye Mølle Museum og viser bl.a. gamle redskaber og træsko i tiden fra 1783 til i dag. Derudover er der udstilling af gamle Himmelbjerg souvenirs og fund fra udgravningerne af glashytter i Glarbo. Der vises desuden Rye flyvepladsudstilling fra 1938-48, som er opdelt i tre perioder: Civil flyveplads, tysk militær flyveplads under besættelsen og tysk flygtningelejre.

Gudenåmuseet

Museet rummer landets største samling af redskaber efterladt af et jæger- og fiskerfolk fra stenalderen.

Hotel og Restaurantmuseet Ludvigslyst

Museet er indrettet i et gammelt badehotel i Svejbæk, hvor man kan se en udstilling om restaurant- og hotelerhvervets udvikling i Danmark. I den hyggelige restaurant, der er stilmæssigt ført tilbage til 1906, kan man nyde gamle danske retter. Museet ligger lige på den anden side af søen i forhold til kolonien og man kan komme dertil med en kort rotur over Snævringen i en af koloniens både.

Veteranbanen Bryrup-Vrads

Veteranbanen Bryrup-Vrads er beliggende i et meget naturskønt område. Strækningen gennemkøres af forskellige typer lokomotiver og vogne bygget i årene 1928-1950. 

Banestrækningen på ca. 5 km. er en lille rest af Horsens - Bryrup - Silkeborg Jernbane, der indstillede driften i foråret 1968. Det skinnetomme baneareal fra Horsens til Bryrup og fra Vrads til Silkeborg er udlagt som natursti. Vrads Station tjener i dag blandt andet som historisk samling.


Øm Kloster Museum

Ruiner af cistercienserkloster fra 1172 samt en lang række spændende fund, bl.a. ny identificering af to abbeder, Conrad og Jens Horsens, udgravet i kapitelsalen.
På museet belyses klosterkulturen gennem specialmuseum opbygget omkring de udgravede ruiner på en ha. land. Middelalderabbediet Øm Kloster er grundlagt af Cistercienserordenen, som eksisterede 1172-1560. Idehistorisk er klosteret af international betydning. Der forefindes desuden en klosterhave med munkenes lægeplanter.


Ferskvandsmuseet i Ry

Museet fortæller om natur og kultur i tilknytning til de ferske vande. På museet findes akvarier, montrer og plancher, der fortæller om naturen specielt flora og fauna.

Naturhistorisk museum. Fiskeri, geologi, botanik, zoologi. Samlingerne er af national betydning. Samlingerne omhandler: Nyere tid, 19. århundrede og 20. århundrede.


Hoppeloppeland/Babooncity

Det er stedet at tage hen, hvis der skal brændes noget krudt af og et glimrende alternativ til en forlystelsespark. Der er masser af muligheder - alt fra rodeotyr, dansemaskine og sumobrydning til trampoliner, radiobiler og filtcurling. Hoppeloppeland ligger i Herning ca. 50 km fra kolonien.

Labyrinthia

Ta' på udflugt til Labyrinthia, Labyrinternes Land ved Silkeborg, og oplev nogle anderledes, sjove og udfordrende timer i labyrinternes verden, og få masser af sund motion til både hoved og ben.

Fængselmuseet i Horsens

Besøg Europas største fængselsmuseum og mærk den specielle stemning krybe helt ind under huden. Du møder fanger og vogtere, når de som skygger går forbi på gangen, og du kan se og høre dem på skærme, hvor de fortæller om alt fra familieforhold til problemer med narko.


Den genfundne bro

Horsens Kommune ligger en unik turistattraktion for hele familien i form af Den Genfundne Bro, der lå i hi inde i en dæmning i 85 år. I 2014 blev broen gravet fri og restaureret til fordums storhed, og i dag er broen et storslået syn og en endnu bedre oplevelse at gå hen over.


Rovfugleshow

Oplev majestætiske ørne, lynhurtige falke, adrætte høge samt de fascinerende og sagnomspundne ugler på tætteste hold. Unge som gamle gyser når fuglene – i det underholdene, lærerige og meget utraditionelle show – i samarbejde med falkonererne viser eksempler på deres fantastiske jagt- og flyveegenskaber. Her får du endda selv chancen for at holde en rovfugl eller ugle.

Opholdet på kolonien skal fungere inden for de rammer, som personalet på stedet arbejder under. Det betyder for eksempel, at der er et reglement, der skal overholdes, ligesom der er faste tidspunkter for måltider. Da vi har personale på kolonien er det muligt at have både og cykler på stedet, og der gælder også særlige regler for benyttelse af dem.

Generelt udstyr

 • Billard
 • Bordtennis
 • Bluetooth højtaler
 • TV 
 • Wii
 • Playstation
 • Projektor
 • Lærred
 • FlipOver

Cykler

Kolonien råder over 30 cykler, der udlånes vederlagsfrit efter aftale. Al brug af cyklerne sker på lånernes ansvar. Kolonien hæfter ikke for eventuelle fejl og mangler ved cyklerne. Det anbefales på det kraftigste at medbringe cykelhjelm. Lederen er ansvarlig for, at cyklerne stilles på plads, hver gang de har været benyttet.
Det er lederens afgørelse, om børnene må benytte cyklerne, og i hvilket omfang de må benyttes.

Både

Regler for brug af robådene:

 • Redningsveste skal altid benyttes af såvel børn som voksne
 • Børn i robådene skal hele tiden være under opsyn
 • Bådene må aldrig overfyldes, og alle skal sidde ned under sejladsen
 • Ophold og leg i bådene er forbudt
 • Efter endt brug skal årer og redningsveste lægges på plads og bådene aflåses
 • I vinterperioden - fra midten af oktober til midten af april - vil der normalt kun være én båd til rådighed
 • Vejledning for benyttelse af motorjollen findes på kolonien

 

Måltider 

Måltidernes sammensættes af køkkenlederen ud fra de gældende retningslinier. Lånerne er personalet behjælpelig med serveringen og afrydning.

Den enkelte køkkenleder afgør, om der skal serveres varm mad middag eller aften. Hvis I skal på heldagsudflugter, kan vi arrangere, at I kan smøre madpakker om morgenen - dette aftales i god tid inden ankomst af hensyn til køkkenets indkøb.

Spisetider 

8.00 - Morgenmad

12.00 - Frokost

Eftermiddagsdrik: Kaffe/te stilles frem af hensyn til personalets arbejdstider. Lånerne serverer selv og rydder af. Til børn er der mælk, kakao, te eller saft. Hertil serveres et stykke brød, frugt eller kage.

17.30 - Aftensmad, består af to retter almindelig hverdagskost.

Aftendrik: Kaffe/te stilles frem af hensyn til personalets arbejdstider. Lånerne serverer selv og rydder af. Til børn er der mælk, kakao, te eller saft. Hertil serveres et stykke brød eller kage.

Madpakker til udflugter og til hjemrejse smøres ved morgenbordet.

Koloniens tekøkken til rådighed for lånerne døgnet rundt, hvor der er mulighed for at brygge kaffe og te.
 
Der er desuden mulighed for at bestille et udvidet arrangement/festmiddag, hvor der serveres en tre retters menu med mulighed for afvigende spisetider. Et udvidet arrangement skal aftales med forretningsføreren senest 5 uger før opholdet. 

For at et ophold på kolonien skal blive til glæde for alle, er det nødvendigt at vise hensyn til hinanden og til omgivelserne. Der er en specifik regel for ophold på Svejbæk Færgegård:

Børn må ikke færdes på Hjejlebroen. Kanalen er meget dyb, vandet er meget koldt og strømmen meget stærk. Badning må kun finde sted fra badebroen og kun inden for det afmærkede område.

HvidovreKolonierne har derudover er generelt ordensreglement, der gælder alle gæster på HvidovreKolonierne, og det beder vi jer overholde. 

 1. Koloniens sengetøj må ikke fjernes fra værelserne
 2. Soveposer må ikke medbringes
 3. Tobaksrygning er ikke tilladt indendørs. Rygning udendørs foregår ved de opstillede askebægere
 4. Brug af åben ild på værelserne er strengt forbudt, ligesom det er forbudt at ryge i tørre græs- og skovarealer pga. stor brandfare
 5. Lånerne er fuldt erstatningspligtige for skade, øvet mod kolonien og andres ejendom (beplantning, bygninger, inventar m.v.), der skyldes hærværk, grov uagtsomhed og overtrædelse af forbud og givne regler. På feriekolonier, klasserejser og lejrskoler påhviler ansvaret elevernes forældre
 6. Skæring, ridsning og maling af navne og mærker på vægge, inventar m.v. betragtes som hærværk

Særligt for skoler og lignende

 1. Koloniens område må ikke forlades uden tilladelse
 2. Badning og sopning må kun finde sted, hvis der givet skriftlig tilladelse fra forældrene. Der skal altid være mindst to ledere tilstede, der begge skal kunne svømme minimum 200 m og yde livreddende førstehjælp. Der må ikke være mere end 12-15 elever i vandet på samme tid. For Svejbæk er fastsat særlige regler for ophold på bådebroer samt brug af robåde og joller
 3. Efter den aftalte sengetid skal eleverne blive på deres værelser
 4. Brug af mobiltelefoner kun efter lærernes/ledernes anvisninger
 5. For skolernes elever er indtagelse af øl, vin eller spiritus, under koloniopholdet, forbudt
 6. Dårlig opførsel på feriekolonier, klasserejser og lejrskoler samt overtrædelse af ovennævnte regler kan efter ledernes skøn, og efter samtale med hjemmet, føre til hjemsendelse for hjemmets regning
 7. Det skal være muligt, for feriekolonilederne, at kunne kontakte elevernes forældre eller familie under opholdet


Det forventes, at deltagerne har orienteret sig i reglerne inden ankomst til kolonien! 


På kolonien er der desuden et par småpligter for skoleklasserne under opholdet.
 

Småpligter under opholdet


Lederne/lærerne tilrettelægger og fører tilsyn med, at:

 • ophold på værelserne foregår stille og roligt
 • der hjælpes til med den daglige rengøring
 • elevværelserne holdes ryddelige og støvsuges/fejes hver morgen
 • opholdsrum og gange støvsuges/fejes dagligt efter personalets anvisninger