Luk alle
Åbn alle

Skødshoved Feriekoloni
Søren Jeppesensvej 1
8420 Knebel

Skødshoved ligger på en stor naturgrund lige ned til vandet med en dejlig strand og udsigt over Kalø Vig. Bag kolonien breder det karakteristiske Molslandskab sig med mange muligheder for spændende naturvandringer  og andre udflugtsmål i nærheden.


Gåture i området omkring Skødshoved

Cirka 1,5 kilometer fra kolonien ligger Dejret. Det er en helt typisk landsby med gårde, handlende, småindustri m.m. Her kan resterne af en vindmølle ses. Der er nok af sammenligningsmuligheder mellem storbyens og landsbyens liv. Her er jo hverken biograf, svømmebad eller skøjtebane - hvad får beboerne dog tiden til at gå med?

Har man energi til det, kan man gå videre til Tved. Denne landsby er lidt større med flere forretninger - brugsforening, slagter m.v. og en hel del nyere villaer opført i og omkring den gamle landsbykerne.

En lidt længere, men også mere spændende tur, er at vandre ind mellem bakkerne i omegnen. Turen, der er på ca. 7 km, går gennem Dejret, Blåkær, Landborup, Bjødstrup til Hundshøje og hjem. Man oplever på denne ret korte tur noget af det typiske ved Mols - store bakker, dybe dale og landsbymiljøerne.

Det samme kan man opleve ved at lægge ruten langs stranden - forbi Skødshoved Bro og Mols Hoved, ad markvejen op til Isgård, videre til Bjødstrup og derfra hjem. Denne tur er også ca. 7½ km. 

Kirker i området

Mange kulturhistoriske iagttagelser kan gøres under besøg i landets kirker og kirkerne på Mols og Djursland danner ingen undtagelse. Uden at komme ind på detaljer om de enkelte skal her nævnes nogle få af dem, der erfaringsmæssigt er glimrende emner for lejrskolehold.

Nærmest Skødshoved finder vi Tved Kirke, der ukarakteristisk ikke ligger i selve landsbyen. men nede ved stranden ved Neder Tved. Denne lille smukke kirke er præget af gammelt inventar, og desuden finder vi et stifterbillede fra 1500-tallet. 

I Egens finder vi en lille gotisk kirke højt beliggende på en bakke med det lille vestvendte stolpetårn. Også Agri Kirke har haft stolpetårn. men det er nu tilmuret. I den findes hele fem gravtræer af form som ligsten fra årene 1599 - 1604. 

Vistoft Kirke er Danmarks højest beliggende. Vi finder her en af de ældste døbefonte, fra 1150.

Knebel kirke er værd at besøge. Den er restaureret for nyligt med med blandt andet Bjørn Nårgaards Altertavle.

Særlig interesse samler sig om Thorsager Rundkirke, Jyllands eneste. Højt over det omgivende land hæver dens karakteristiske silhuet sig. Den ældste del, det runde skib, det firkantede kor og apsis, er bygget af munkesten omkring 1200. Der er ikke helt enighed an, hvem bygherren var. Nogle mener århusbispen Peder Vognsen, andre Valdemar Sejr, der alene i Thorsager havde langt over 1200 tdr. land krongods. Kirkens tårn og våbenhus er sengotiske. 

I nabokirken, Marie Magdalene, en gotisk kirke med store groteske kalkmalerier, vokser som et andet helligtræ en flyverøn ud af gavlen på det lille våbenhus.

Ebeltoft - Molslandets hovedstad

Ebeltoft nævnes første gang 1301 som Æplætoftæ, hvilket betyder æblehave. I 1302 gav Erik Menved uvist af hvilken grund byen købstadsrettigheder, selv om byen afviger fra normen for sådanne. En købstad uden opland er ingen købstad, så forklaringen kan kun findes i den læplacerede havn. Dennes betydning har dog været meget tvivlsom. Mod nord var magneten Randers, mod syd Århus, og desuden var der konkurrence fra kystens talrige ladepladser.

Dette medførte en sindig byudvikling, som i forbavsende grad har medvirket til bevarelsen af det middelalderlige gadenet med Adelgade, der foran det gamle rådhus deler sig i parallelgaderne: Overgade og Nedergade. Byens mange bindingsværkshuse er på vanlig østjysk måde opført af svært egetømner på en høj kampestenssokkel. Ingen af dem daterer sig længere tilbage end 1700-tallet, men den middelalderlige byplan er til trods herfor ikke blevet ændret.

Også det gamle rådhus er opført i traditionel Ebeltoft-bindingsværk. I sin nuværende skikkelse er det opført i 1789, men grunden er taget i arv efter forgængeren, der blev opført i 1576, og hvoraf de dystre fangekældre endnu er bevaret. Rådhuset blev benyttet som sådan indtil det nuværende - ved det firsidede torv - blev taget i brug i 1840. 

Efter at have været udlejet til privat beboelse indrettede Museumsforeningen det i 1909 til egnsmuseum. Rådhuset rummer desuden en samling etnografika fra Thailand - den siamesiske samling - hjembragt fra Østen af nu afdøde ingeniør Rasmus Havmøller. Den omfattende samling spænder fra Thailands oldtid til vore dage og giver et levende indtryk af, hvorledes livet levedes blandt fattig og rig.

I 1940 erhvervede Museumsforeningen endnu en af de gamle bygninger - Postladen, der blev bygget i årene 1781-1791 som en del af Den gamle Postgård, byens første regulære posthus. Spændende er også Farvergården, der i 1974 erhvervedes af Ebeltoft kommune, som foranledigede bygningen restaureret og ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. De ældste kilder nævner Farvergården fra 1683, men først i 1772 fik Emanuel Randulet farverprivilegium. Det nuværende farveri er indrettet i slutningen af forrige århundrede.

Ebeltoft er i dag kendt for Fregatten Jylland, Glasmuseet og ReePark

Udflugtsmål

Udover de mange muligheder for at opleve kolonien, Mols Bjerge og områdets særegne natur, ligger kolonien nær mange spændende udflugtsmål. Nedenfor er et udpluk af udflugtsmål, som Hvidovre Kommune har besøgt med skoleklasser gennem tiderne.


Den gamle by i Aarhus

I Den Gamle By får man en totaloplevelse i et ægte miljø af huse og haver, butikker og boder, gader og stræder, stuer, kamre og stemninger fra en svunden tid. Den Gamle By regnes internationalt for Europas førende frilandsmuseum for bykultur. 

Her findes 75 historiske huse fra 15 danske byer og mange forskellige udstillinger. Der er liv i byen med kapervogne, arbejdende smed og pottemager, hørkræmmer, bager, boglade, posthus, kolonial og salg af oldemors potteplanter. 

For nylig åbnede Den Gamle By Danmarks største legetøjsmuseum, og museumsbyen rummer også Danmarks Urmuseum, Tekstilmuseet, fornemme samlinger af sølv og porcelæn og Borgmestergårdens kavalkade over boligformer gennem 250 år. 


Postkær Stenhus

Molslandet rummer mange minder fra vort folks historie gennem tiderne. Gravkamre. stenkamre og bopladser er rigt forekommende. På begge sider af Torup, Egens og Knebel finder vi fritstående dysser. Prægtigst af dem alle er dog den ca. 5000 år gamle Knebeldysse - Poskær Stenhus. Den er formentlig Danmarks største runddysse, et stenalderbygningsværk bestående af 24 - nu kun 23 - sten i rundkreds om det store kammer. der er dækket af fem sten.

Ved Stabelhøje og Trehøje finder vi minder over bronzealderhøvdinge, og nævnes må også storhøjene syd for Vistoft.

Kalø Slotsruin

Et af de mest berømte og mest markante historiske minder er Kalø Slotsruin. Stedet er så egenartet og smukt. at det - med eller uden historisk interesse - er et besøg og strabadserne værd.

Kalø blev grundlagt 1313 af Erik Menved efter et oprør mod kongen. Imidlertid måtte Eriks bror, Christoffer, da han blev konge i 1320, love at nedbryde borgen. Der er tvivl om hvorvidt det blev gjort, idet den Kullede greve få år senere gav den i pant til en dansk adelsmand

Borgen, som vi nu ser rester af, er fra Valdemar Atterdags tid. Han havde brug for en god ankerplads, hvorfra han med sine krigsskibe kunne sikre forbindelsen til Sjælland under sit arbejde med at samle Danmark efter den store pantsættelse.

Lige til 1661 var Kalø bolig for lensmanden til Kalø Len. Som lensmandens slot var Kalø også fængsel. Det var her, den unge svenske adelsmand Gustav Vasa sad fanget som gidsel og flygtede fra i 1519 til Lübeck. En anden berømt Fange slap ikke så heldigt fra opholdet. Det var den fra Blichers novelle kendte præst fra Vejlby. hr. Søren Quist, der i 1626 blev dømt og henrettet for mord.

I 1672 blev borgen delvis brudt ned. De bedste af de yderste sten blev sejlet til København og anvendt til grundmuren i det nuværende Charlottenborg. Først i 1903 begyndte man at udgrave og restaurere resterne, et arbejde der blev tilendebragt i 1942. Kalø er nu ved Nationalmuseets hjælp fredet. Fire km nord for ruinen ligger Kalø Hovedgård en smuk bindingsværksgård. der oprindelig var ladegård for Kalø slot. Den var fra 1828 til kapitulationen i 1945 i tysk eje. Derefter blev den konfiskeret af staten. Jagtfonden har siden foruden landbruget og skovene drevet de to institutioner Vildtbiologisk Station og Kalø Jægerskole. 

Moesgaard Museum

Herregården Moesgaard danner rammen om Forhistorisk Museum med udstilling af arkæologiske samlinger fra stenalder til vikingetid og etnografiske specialudstillinger. Grauballemanden, et af verdens bedst bevarede moselig, findes på Moesgaard.

ARoS

ARoS (Aarhus Kunstmuseum) ligger midt i byen i smukt samspil med Århus Rådhus, Musikhuset og Ridehuset. Museet blev grundlagt i 1859 af borgere i Aarhus - ARoS fejrede 150 års jubilæum i 2009. Kuben fra 2004 er den seneste udvidelse af museet, således at det i dag rummer næsten 7.000 kvadratmeter udstillingsareal.

I dag er museet et spektakulært billed- og oplevelseshus for børn og voksne med et bredt udbud af kunstoplevelser. Der er tre gallerier på hver 1.060 kvadratmeter, som rummer værker fra den permanente samling, dvs. kunst fra 1770 til i dag. Her vises både de mange nyindkøb af dansk og international kunst samt en større præsentation af museets øvrige samling på i alt næsten 9.000 værker.

ARoS råder blandt andet over landets fineste samling af danske modernister fra starten af 1900-tallet og over verdens største Per Kirkeby-samling foruden værker af internationale nutidskunstnere. De 9 rum er et særligt udstillingsafsnit i museets underetage, reserveret og specialindrettet til international lys-, video- og installationskunst. De 9 rum er et galleri in progress, dvs. at der de kommende år vil blive indrettet 1-2 nye rum med nyindkøbte kunstværker hvert år.

ARoS tilbyder rundvisninger for skoleklasser (undtagen mandag), og museet lægger stor vægt på at skræddersy alle omvisninger til de enkelte målgrupper og tager udgangspunkt i elevernes og børnenes faglige forudsætninger og lærerens ønsker. Se i øvrigt ARoS' hjemmeside her.


Flintsmeden i Bjødstrup

Prøv at arbejde som stenaldermanden formentlig har gjort med forskellige flintredskaber som for eksempel at skære i træ med flintknive. Bore huller med flintbor, ridse i et kronhjortegevir med flintstikler, slibe en flintøkse på en natursten og male korn på en gruttesten.


Randers Regnskov

Randers Regnskov er en tropisk zoologisk have, der er indrettet, så besøget er en totaloplevelse. Som gæst færdes du i samme rum og i det samme varme fugtige klima som hovedparten af regnskovens dyr og planter. Dyrene vil snart gemme sig bag grene og klipper og snart komme så tæt på, at du kan se det sorte under deres negle eller mærke suset fra deres vinger. Man skal kigge godt efter for at finde dem alle.

Randers Regnskov har en spændende skoletjeneste, hvor det er muligt at lære mere om de eksotiske dyr fra regnskoven.

Stenvad Mosebrugscenter

Centret er opbygget i tre dele:
Mosebrugsmuseet: I den gamle tørvestrøelsesfabrik er tørvegravningens kulturhistorie skildret. Her er udstillet gamle redskaber og maskiner. På plancher og videofilm fortælles om mosen som arbejdsplads og torvebrændslets betydning gennem tiderne. På modeller vises tørvefabrikken og Fuglsø mose i tørvegravningens velmagtsdage.

Smalsporsbane: 2,5 km med Torvegrisen ad det gamle naturskønne tørvespor. Medbring madkurven og nyd den ved mellemstationen "Lunden". Der er kiosk ved banens start. Der forefindes køreramper, og togvognene er indrettet til kørestolsbrugere.

Levende museum: I "Horsemosen" graves tørv på gammeldags maner. Tørven æltes i et ælteværk trukket af en hestegang. De mange processer med formning. tørring og stakning af tørven kan opleves.

Museet tager gerne mod skoleklasser.


Kattegatcentret

Kattegatcentret byder på mange oplevelser, lige fra en en almindelig rundgang over guidede rundvisninger, 45-60 minutter, til den helt store oplevelse
ZZZZOV MED HAJERNE. Oplevelsen koster 3.000 kr. pr. hold., men er alle pengene værd. Vil du vide mere kan du kontakte Kattegatcentrets skoletjeneste.
På hjemmesiden er der mange gode oplysninger, ligesom du kan downloade skoletjenestens opgaver.

Skandinavisk Dyrepark

Som navnet siger satses på skandinaviske dyr. Skandinavisk Dyrepark er en privatejet dyrepark, der åbnede i 1994. Skandinavisk Dyrepark har flotte anlæg til de mange skandinaviske dyr. Her er blandt andet brune bjørne, ulve, rensdyr (også Rudolf fra Krummernes Jul og Brdr. Mortensens jul), vildsvin, ræve og mange slags hjorte.
Se mere om parken her.

Djursland for fuld damp

På skinnecykel kan man opleve en spændende og afvekslende natur. Turen går gennem skov, marker og fjordlandskab. Banestrækningen er 17 km lang og går fra Kristrup i Randers til Allingåbro. Skinnecyklerne udlejes i Allingåbro, og man kan i princippet transportere sig hele vejen ind til Randers Regnskov.
 

På strækningen er der anlagt rastepladser med borde og bænke. I Uggelhuse er der overdækket pavillon med siddeplads til 70 personer. I Floes har vi udsigtstårn med et godt view  over fjorden og fjordlandskabet. Med lidt held ser man fiskeørnen!

Nyd i eget tempo den friske luft og alsidige natur langs banen. Se mere om skinnecyklerne her.

Fregatten Jylland

I Ebeltoft havn finder vi Fregatten Jylland. I mange år syntes det, som alle gode initiativer for at få skibet restaureret skulle mislykkes. Takket være bl.a. Søværnets imødekommenhed er skibet holdt i live, og for de beskedne midler, der var til rådighed, har der i mange år været en udstilling ombord af ting, der har tilknytning til fregatten. 

I 1984 er skibet imidlertid kommet i tørdok, og håbet om en gennemgribende restaurering af dette 71 m lange og 55 m høje skib er med et slag blevet meget bedre. Den 2.450 tons store fregat er bygget helt af egetræ på Orlogsværftet og søsat i 1860. 

Det var den danske marines sidste sejlfregat med tre fuldriggede master. Skibet var velsejlende, og skulle vinden løje af, kunne man sænke skibsskruen i vandet, rejse skorstenen og lade hjælpemaskinen (400/1300 HK) drive skibet frem. Læs mere om Fregatten Jylland her.

Glasmuseet

Glasmuseet Ebeltoft råder over en enestående samling af moderne studio glas, grundlagt med hjælp fra mere end 700 anerkendte glaskunstnere fra hele verden. Kunstnerne, repræsenteret i samlingen, har alle generøst foræret eller udlånt værker til samlingen, som i dag omfatter mere end 1500 værker, fremstillet i årene 1970-2010. I forbindelse med museet ligger et arbejdende glasværksted, hvor man kan se, hvordan mundblæste glas bliver til. Læs mere om Glasmuseet her.

Ree Park - Ebeltoft Safari

Safariparken ligger ca. 10 km fra Ebeltoft og spreder sig over et 70 hektar stort, kuperet og naturskønt område med skov og søer. Parken arbejder ud fra et etisk fokus på truede arter. I dag er der godt 80 forskellige arter i parken, hvoraf 25 indgår i særlige, internationale avlsprogrammer. Arten kommer med i disse avlsprogrammer, hvis arten har besvær med yngle i fangenskab eller hvis arten er udryddelsestruet i naturen. Parken har særligt haft succes med at avle geparder og er det eneste sted i Danmark, der har geparder.

Ree Park har ikke så mange arter, da de prioriterer at give dyrene god plads og et miljø, der skal fremme dyrenes trivsel. Læs mere om Ree Park her.

Da kolonien er bemandet året rundt, er der mulighed for at have flere faciliteter, end det normalt er muligt. Vi har:

 • 30 cykler, der udlånes vederlagsfrit, men lånet sker på eget ansvar. HUSK at medbringe cykelhjelme
 • Fodboldbane
 • Volleyballnet
 • Sportsrekvisitter og få spil (medbring eventuelt egne spil)
 • Diverse bøger - både fag- og skønlitterært blandt andet flora og fauna, så børnene kan slå deres fund op og læse, hvad det er

Vaskemaskine og tørretumbler kan stilles til rådighed for længerevarende ophold efter aftale med personalet. Sæbe og skyllemiddel udleveres af personalet.

I den mere sædvanlige kategori af faciliteter er:

 • CD-afspiller
 • Trådløst
 • TV 
 • Dvd-afspiller 
 • Guitar
 • Kopimaskine
 • Projektor og lærred

Eventuelle bånd og film osv. skal medbringes hjemmefra.

Kopimaskine kan benyttes efter aftale med personalet.

Dyner, puder og linned udleveres ved ankomsten. Der er dyner, puder og sengelinned til alle, desuden underlag til sengevædere, samt barneseng med gitter til mindreårige børn.

For klasserejser og lejrskoler skal deltagerne selv medbringe sengelinned for at holde prisen nede. Soveposer er ikke tilladt.

Måltider

Måltidernes sammensættes af køkkenlederen ud fra de gældende retningslinjer. Lånerne er personalet behjælpelig med serveringen og afrydning.

Den enkelte køkkenleder afgør, om der skal serveres varm mad middag eller aften. Hvis I skal på heldagsudflugter, kan vi arrangere, at I kan smøre madpakker om morgenen - dette aftales i god tid inden ankomst af hensyn til køkkenets indkøb.

Spisetider

8.00 Morgenmad
12.00 Frokost
Eftermiddagsdrik: Kaffe/te stilles frem af hensyn til personalets arbejdstider. Lånerne serverer selv og rydder af. Til børn er der mælk, kakao, te eller saft. Hertil serveres et stykke brød, frugt eller kage.
17.30 Aftensmad, består af to retter almindelig hverdagskost
Aftendrik: Kaffe/te stilles frem af hensyn til personalets arbejdstider. Lånerne serverer selv og rydder af. Til børn er der mælk, kakao, te eller saft. Hertil serveres et stykke brød eller kage.

Madpakker til udflugter og til hjemrejse smøres ved morgenbordet.

Koloniens tekøkken er til rådighed for lånerne døgnet rundt, hvor der er mulighed for at brygge kaffe og te.

Der er desuden mulighed for at bestille en festmiddag, hvor der serveres en tre retters menu med mulighed for afvigende spisetider. Festmiddag skal aftales med Kultur- og Fritidsafdelingen.

For at et ophold på Skødshoved skal blive til glæde for alle, er det nødvendigt at vise hensyn til hinanden og til omgivelserne. HvidovreKolonierne har derfor et generelt ordensreglement, som vi vil bede jer overholde under jeres ophold.

Generelle regler for alle gæster:

 • Koloniens sengetøj må ikke fjernes fra værelserne.
 • Soveposer må ikke medbringes.
 • Tobaksrygning er ikke tilladt indendørs. Rygning udendørs foregår ved de opstillede askebærer.
 • Brug af åben ild på værelserne er strengt forbudt, ligesom det er forbudt at ryge i tørre græs- og skovarealer pga. stor brandfare.
 • Lånerne er fuldt erstatningspligtige for skade, øvet mod kolonien og andres ejendom (beplantning, bygninger, inventar m.v.), der skyldes hærværk, grov uagtsomhed og overtrædelse af forbud og givne regler. På feriekolonier, klasserejser og lejrskoler påhviler ansvaret elevernes forældre.
 • Skæring, ridsning og maling af navne og mærker på vægge, inventar m.v. betragtes som hærværk.

Særlige regler for skoler og institutioner:

 • Koloniens område må ikke forlades uden tilladelse.
 • Badning og sopning må kun finde sted hvis der givet skriftlig tilladelse fra forældrene.
 • Der skal altid være mindst to ledere tilstede, der begge skal kunne svømme minimum 200 m og yde livreddende førstehjælp.
 • Der må ikke må være mere end 12-15 elever i vandet på samme tid. 
 • Efter den aftalte sengetid skal eleverne blive på deres værelser.
 • Brug af mobiltelefoner kun efter lærernes/ledernes anvisninger.
 • For skolernes elever er indtagelse af energidrikke, øl, vin eller spiritus under koloniopholdet forbudt.
 • Dårlig opførsel på feriekolonier, klasserejser og lejrskoler samt overtrædelse af ovennævnte regler kan efter ledernes skøn og efter samtale med hjemmet føre til hjemsendelse for hjemmets regning.
 • Det skal være muligt for feriekolonilederne at kunne kontakte elevernes forældre eller familie under opholdet.

  Det forventes, at deltagerne har orienteret sig i reglerne inden ankomst til kolonien.


Småpligter under opholdet:

Lederne/lærerne tilrettelægger og fører tilsyn med, at:

 • ophold på værelserne foregår stille og roligt.
 • der hjælpes til med den daglige rengøring.
 • elevværelserne holdes ryddelige og støvsuges/fejes hver morgen.
 • opholdsrum og gange støvsuges/fejes dagligt efter personalets anvisninger.