Hvidovre Ungdomsskole

Hvidovre Ungdomsskole tilbyder både dagsundervisning og fritidsundervisning. Ungdomsskolen har heldagsundervisning for unge i 8.-10. klasse med behov for særlig støtte, samt særlige tilbud til unge mellem 16 og 25 år. Alle børn og unge bosiddende i Hvidovre kan fra 6. klasse gå på ungdomsskolen i deres fritid.