Sundhedsprisen

Luk alle
Åbn alle

For at kunne modtage Sundhedsprisen findes en række kriterier:

Sundhedsprisregulativet (pdf)

Kender du nogen, som har gjort – eller gør - en forskel for borgernes sundhed? Så indstil dem til sundhedsprisen, som uddeles hvert andet år i lige år.

Sundhedsprisen kan gives til en person, en forening, en virksomhed, en institution, en myndighed eller en organisation, som er hjemmehørende eller bor i Hvidovre kommune. Ansatte og tidligere ansatte kan også komme i betragtning.

Send din indstilling med forslag til en prismodtager til Hvidovre SundhedsCenter inden d. 7. oktober på sae@hvidovre.dk. Ved indstilling skal den sygdomsforebyggende eller sundhedsfremmende indsats være begrundet og præciseret.

Udvalget udpeges af kommunalbestyrelsen.

Udvalgsmedlemmer:

  • Borgmesteren (formand for udvalget)
  • Formanden for Social- og sundhedsudvalget
  • 3 øvrige medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen

Se nuværende medlemmer under råd, nævn, bestyrelser mm. (udvalg)

2018: Morten Hjulmand, Hvidovre Volleyball Klub

2016: Shinson Hapkido Hvidovre, Egevoldens I.C. og HVG37, Sundhedsidræt

2014: Pia Christensen, strikkede brystproteser til kræftopererede kvinder”

2012: Thomas Stryhn, Hvidovre Volleyball Klub

2010: Lars Mertens, Running Men

2009: Nyt regulativ (kun i lige år)

2008: Ikke uddelt

2007: Ella Frederiksen, demenskontaktperson

2006: Kirsten Susanne Duhr Stryhn, sygeplejerske i Ældre- og Handicapafdelingen

2005: Anne Westgård og John Larsen, Frihedens Idrætscenter

2004: Mette Lykke Olsen, afspændingspædagog, zoneterapeut, massør og motionsinstruktør

2003: Holmegårdsskolen

2002: Kirsten Batzer Jepsen, Mormorordningen