Borgermøde om skoledistriktsændringer

Juni |


Børne- og Uddannelsesudvalget tager på sit møde den 15. august stilling til om forslag til nye skoledistrikter skal sendes i høring hos skolebestyrelser og faglige organisationer.
Høringsperioden er den 16. august til den 9. september.
Hvidovre Kommune holder borgermøde om skoledistriktsændringer den 31. august kl. 19-20.30 i Kometen.
På borgermødet vil man kunne høre mere om de kommende skoledistriktsændringer.
Den 25. oktober træffer Kommunalbestyrelsen endelig beslutning om skoledistrikterne.
Du finder tidsplanen for skoledistriktsændringer og indskrivning her:
Tidsplan for ændring af skoledistrikter og indskrivning