Har du ansøgt om at blive dansk statsborger?

Januar |

For at få dansk statsborgerskab skal alle ansøgere fra 2021 deltage i en grundlovsceremoni i den kommune, hvor de bor.

Du kan deltage i grundlovsceremonien i Hvidovre Kommune, hvis du har fået besked fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at du er berettiget til at deltage i en grundlovsceremoni.

Bemærk! Du skal selv sørge for at melde dig til – gør du ikke det,
kan du ikke få godkendt din ansøgning om statsborgerskab.

Når du tilmelder dig, skal du angive dit fulde navn og cpr-nummer. Har du en funktionsnedsættelse og har brug for hjælp til transport eller andet for at møde op, skal du meddele det ved tilmeldingen.

Tid og sted for Grundlovsceremoni for nye statsborgere i Hvidovre Kommune:

24. februar 2022 kl. 14.00
Kommunalbestyrelsens mødesal,
Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278

Du melder dig til på én af følgende måder:

  • På kommunens hjemmeside: www.hvidovre.dk/grundlovsceremoni
  • Ved at skrive et brev til: Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre, att.: Center for Borgerservice


Som kvittering for din tilmelding, får du besked via e-boks. Du kan altid ringe til kommunen på tlf. 36393639, hvis du er i tvivl og har brug for hjælp til tilmeldingen.

Til ceremonien skal du medbringe: gyldig legitimation med foto (læs mere i det brev, du modtager fra kommunen, efter du har tilmeldt dig ceremonien) og den blanket til afgivelse af erklæring, som du har fået tilsendt af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Nærmeste pårørende kan overvære ceremonien fra mødesalens tilhørerpladser. Du kan kun deltage, hvis du bor i Hvidovre, og der tages i øvrigt forbehold for begrænsninger eller ændringer som følge af covid-19-restriktioner på tidspunktet for ceremonien.