Borgermøde om Lokalplan 148 for Hvidovre Torv

November |

Lokalplan 148 for den nordlige del af Hvidovregade, Hvidovre Torv og torvets omkringliggende bygninger er i offentlig høring til og med 3. december.

Den 23. november 2021 kl. 19-21 er der borgermøde om lokalplanforslaget i Bibliotekscaféen på Hvidovrevej 280. Alle er velkomne, og der kræves ikke tilmelding.

Grundet det høje smittetryk i kommunen er det både muligt at deltage fysisk i mødet i Bibliotekscaféen og online via video-linket nederst på siden. 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget via høringsportalen her på hjemmesiden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 3. december 2021.