Derfor opkræves der moms på dagrenovation

December |

Landsskatteretten slog i efteråret 2020 fast, at kommuner og kommunalt ejede forsyningsselskaber ikke skal lægge moms på regningen for afhentning af affald.

Hvidovre Kommune afventer dog i øjeblikket retningslinjerne fra Skattestyrelsen om, hvad Landsrettens afgørelse reelt kommer til at betyde for grundejerne i Hvidovre og andre kommuner.

Det forventes, at den nye praksis medfører, at der ikke må opkræves moms på affaldsgebyrer, ligesom Hvidovre Kommune ikke må fratrække moms på udgifter til leverandører på affaldsområdet, fx på affaldsbeholdere. Derfor vil den enkelte borgers momsbesparelse blive reduceret i en eller anden grad, som vi ikke kender.

Indtil vi ved præcis, hvad det kommer til at betyde for grundejerne i Hvidovre Kommune, bliver der fortsat opkrævet moms for afhentning af affald i første halvår af 2022. Det beløb, der evt. bliver opkrævet for meget i første halvår, vil blive efterreguleret, så du som borger vil få for meget indbetalt moms tilbage.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte affald@hvidovre.dk 

Vi vil informere yderligere på kommunens hjemmeside, når vi ved, hvad det betyder for 2. rate af ejendomsskatten for 2022.

 

Opdatering den 23. maj 2022:

Vi afventer fortsat retningslinjerne fra Skattestyrelsen omkring den fremtidige behandling af moms på affaldsområdet.

Det er derfor desværre ikke muligt at ændre momspraksis i forbindelse med den kommende opkrævning for 2. rate af ejendomsskatten.

Det betyder, at 2. rate af ejendomsskatten fortsat opkræves med moms på affaldsgebyrerne og uden regulering af tidligere opkrævet moms.

Det er endnu uvist, hvornår vi kan forvente at modtage de nye retningslinjer fra Skattestyrelsen.

Derudover behandles der netop nu et nyt lovforslag, som indebærer en ny organisering af affaldssektoren. Hvis dette lovforslag vedtages, vil det muligvis få indflydelse på momsopkrævningen.

Vi informerer yderligere, når vi ved, hvilken betydning det får for opkrævning af moms.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte affald@hvidovre.dk.