Derfor opkræves der moms på dagrenovation

December |

Landsskatteretten slog i efteråret 2020 fast, at kommuner og kommunalt ejede forsyningsselskaber ikke skal lægge moms på regningen for afhentning af affald.

Hvidovre Kommune afventer dog i øjeblikket retningslinjerne fra Skattestyrelsen om, hvad Landsrettens afgørelse reelt kommer til at betyde for grundejerne i Hvidovre og andre kommuner.

Det forventes, at den nye praksis medfører, at der ikke må opkræves moms på affaldsgebyrer, ligesom Hvidovre Kommune ikke må fratrække moms på udgifter til leverandører på affaldsområdet, fx på affaldsbeholdere. Derfor vil den enkelte borgers momsbesparelse blive reduceret i en eller anden grad, som vi ikke kender.

Indtil vi ved præcis, hvad det kommer til at betyde for grundejerne i Hvidovre Kommune, bliver der fortsat opkrævet moms for afhentning af affald i første halvår af 2022. Det beløb, der evt. bliver opkrævet for meget i første halvår, vil blive efterreguleret, så du som borger vil få for meget indbetalt moms tilbage.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte affald@hvidovre.dk 

Vi vil informere yderligere på kommunens hjemmeside, når vi ved, hvad det betyder for 2. rate af ejendomsskatten for 2022.